Oprava varhan

Rozpočet na generální opravu

Oprava samotného nástroje, podle záměru zpracovaného diecézním organologem, byla už v roce 2003 rozpočtována na bezmála 5 000 000 Kč. K tomu je nutné připočíst opravu kruchty, střechy nad kruchtou.

Sbírkové konto na opravu varhan

186817149/0300

Stav konta k 5. listopadu 2013

1 191 350,95 Kč

V dohledné době očekáváme výzvu tzv. Norských fondů a připravujeme projekt k účasti v grantovém řízení. Zvýšení naší spoluúčasti zvyšuje i naší (dost možná jedinou) šanci na úspěch.

Všem dárcům děkujeme a prosíme o další vytrvalou podporu.