Farní kronika

2016 VÝLET PRO SENIORY

 

Již při přípravách letošního farního společenského večera bylo jednomyslně rozhodnuto, že peníze, které po večeru zbydou, budou použity na akci určenou pro naše seniory. Protože účastníci večera byli opravdu štědří, mohl se za peníze zorganizovat pro seniory výlet. Ten se konal v sobotu 9. dubna. Cílem cesty byl kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích. Protože to je jen kousek od Žďáru nad Sázavou, stal se druhým cílem také poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.

Cesta byla dlouhá, proto se vyjíždělo z Prahy již v 7 hodin, „zeleným autobusem“ s řidičem Františkem. Celý příspěvek

2016 BÍLÁ SOBOTA

 

Od nejstarších dob byla tato noc zasvěcena Pánu. Celý příspěvek

2016 EXTERIÉRY NAŠICH KOSTELŮ

Dnešní den byl od rána úžasný. V současné době jsem nezaměstnaný, a tak vítám jakékoli rozptýlení. Celý příspěvek

2016 POUŤ K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ

 

První neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Celý příspěvek

2016 VELKÝ PÁTEK

 

Je to velmi smutný obřad památky umučení Páně. Celý příspěvek

2016 ZELENÝ ČTVRTEK

 

Dnes začalo Velikonoční triduum, nejvýznamnější období v církevním roce.

A že to jsou opravdu dny důležité a slavné, svědčilo i to, že u oltáře byli dva kněží – Stanislaw a Pavel – a také dva naši jáhni – Pavel a Jenda – a velké množství ministrantů.

Bohoslužby se zúčastnilo i několik neslyšících se svojí nepostradatelnou bezvadnou tlumočnicí do znakového jazyka.

Po promluvě Stanislaw umyl nohy dvanácti mužům (všeho věku) z farnosti.

Na konci mše sv. jsme kytičkou a velkým potleskem poděkovali našim kněžím za to, že je máme a za jejich nelehkou službu.

Bohoslužba končila přenesením Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady…

 

Iva a Jarda Lukášovi

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Dnes od rána bylo chladno a foukal vítr, ale ani to neodradilo farníky, aby se účastnili obřadů Květné neděle.

V průvodu byli dva kněží (Stanislaw a Pavel Žák) a také naši dva jáhni (Pavel Švarc a Jenda Rückl). Lidé sice neměli palmové ratolesti, ale každý měl alespoň kočičky, kterých již v tuto dobu bylo k mání dost.

Všechny nás potěšily krásné zpívané pašije v provedení našich farníků pod vedením Honzy Tomsy..

V závěru mše sv. jsme všichni popřáli k 60. narozeninám našemu výpomocnému knězi Pavlu Žákovi. Jsme moc rádi, že ho ve farnosti máme.

Iva a Jarda Lukášovi

 

 

 

 

DEN SENIORŮ

 

         Každý rok se v naší farnosti slaví před Květnou nedělí Den seniorů, a tak tomu bylo i letos. Velkou práci s organizací měla Hanka Kučerová. Bylo moc fajn, že se této akce účastní i naše mládež. Celý příspěvek

2016 DĚTSKÝ KARNEVAL

DĚTSKÝ KARNEVAL

 

Je masopust a i děti se chtějí bavit. Mají tedy svůj malý ples – karneval. Celý příspěvek

2016 FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER

Letošní společenský večer měl název „Butterfly Night“. Většina návštěvníků se tedy tomuto tématu snažila přizpůsobit i své oblečení – motýli a motýlci všech velikostí byli všude. Celý příspěvek