Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 1. května 2016 – 6. neděle Velikonoční

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz farnosti.
 • Některým zájemcům o farní exkurzi do Národního archivu se nehodil její termín. O práci archiváře však bude možné poslechnout při setkání seniorů ve čtvrtek 5. května, po ranní mši svaté. Na faře – od 9 hodin – bude vyprávět při čaji dlouholetá pracovnice archivu paní Beránková. Srdečně zveme nejen seniory!
 • Ve čtvrtek 5. 5. na slavnost Nanebevstoupení Páně bude krom ranní bohoslužby také odpolední slavnostní eucharistie u sv. Václava v 18:00.
 • V neděli 8. 5. na mši v 10:30 přijmou poprvé svátost eucharistie prvokomunikanti, kteří se v našem středu připravují.
 • Milí farníci, Škola Křesťanského Života Vás zve na víkendovou duchovní obnovu 20. – 22. květná (u sv. Václava). Obnova je vhodná pro širokou veřejnost, lidí hledající a také toužící po prohloubení duchovního života a setkání s Bohem. Možnost přihlášení na stránkách farností. Víc informací na skolamarie@seznam.cz
 • Výlet naší celé farnosti se uskuteční v sobotu 4.6. A pojedeme do Sedlce u Kutné Hory kde navštívíme Kostnici a chrám Nanebevzetí Panny Marie. Poté navštívíme Kutnou Horu kde si budeme moci prohlédnout chrám sv. Barbory nebo jiné pamětihodnosti Kutné Hory. A ve 14:00 hodin odjedeme do kláštera v Zásmukách kde si nad ohníčkem opečeme špekáček (s cibulí) a popijeme pivo. Informace u V. Jeništy.
 • Tělesná obnova bude letos v Horním Poříčí od 17. do 19. 6. 2016. Je již možné se hlásit. Informace jsou u Bětky Matochové a manželů Hobzových.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.
 • Letní tábor proběhne od 7. do 14. 8. 2016 v Zásmukách. Hlásit se je možno u Kristýnky Jančeové: kristyna.janceova@seznam.cz, tel: 732536176

Z liturgického kalendáře: Pondělí 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Úterý 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Čtvrtek 5. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Neděle 8. května – 7. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. dubna 2016 – 5. neděle Velikonoční

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz farnosti. Dnes po mši svaté bude možnost přispět na mimořádnou sbírku na pomoc trpícím na Ukrajině.
 • Dnes, v neděli 24. 4. v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka
 • Od pátku 29. 4. do středy 4. 5. proběhne potní zájezd do Medjugorje.
 • Některým zájemcům o farní exkurzi do Národního archivu se nehodil její termín. O práci archiváře však bude možné poslechnout při setkání seniorů ve čtvrtek 5.května, po ranní mši svaté. Na faře – od 9 hodin – bude vyprávět při čaji dlouholetá pracovnice archivu paní Beránková. Srdečně zveme nejen seniory!
 • Od 20. do 22. 5. 2016 jste srdečně zváni na duchovní obnovu Školy křesťanského života. Je nutno se zúčastnit celé obnovy,  jen v pátek může přijít kdokoli i bez přihlášení. Příspěvek na víkend 300,- Kč Informace a přihlášky na skolamarie@seznam.cz, nebo také online na farním webu.
 • Dnes, v neděli 24. 4. v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka.
 • Od pátku 29. 4. do středy 4. 5. proběhne potní zájezd do Medjugorje.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.
 • Tělesná obnova bude letos v Horním Poříčí od 17. do 19. 6. 2016. Je již možné se hlásit. Informace jsou ve Vinici, na webu, případně u Bětky Matochové a manželů Hobzových.
 • Letní tábor proběhne od 7. do 14. 8. 2016 v Zásmukách. Hlásit se je možno u Kristýnky Jančeové: kristyna.janceova@seznam.cz, tel: 732536176

Z liturgického kalendáře: Pondělí 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty. Pátek 29. dubvna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Neděle 1. května – 6. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 17. dubna 2016 – 4. neděle Velikonoční

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz farnosti
 • Od pátku 22. 4. do neděle 24. 4. proběhne duchovní obnova pro mládež.
 • Příští neděli 24. 4. v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka.
 • Skončila výstava růženců vyrobených z donesených korálků. Růžence jsou nyní u zadní nástěnky volně k rozebrání.
 • Je připravena exkurze do Národního archivu, která se bude konat ve středu 20. dubna 2016. Navštívíme odbor starších fondů, což jsou historické listiny, zemské desky, pečeti atd. Tyto velmi zajímavé fondy jsou uloženy na pracovišti Praha Letná, třída Milady Horákové 133. Provázet nás bude Libor Gottfied, který tam pracuje a kterého někteří znáte. Sejdeme se ve vestibulu stanice metra Hradčanská, 20. 4. v 9 hodin.
 • Pouť do Medjugorje je plánována na termín od 29. dubna (odjezd po bohoslužbě) do 4. května (příjezd ve večerních hodinách). Cena bude 2500,- + 75 euro na ubytování (vybíraných u vstupu do autobusu). Duchovní program povede P. Stanisław Góra na téma: Maria, matka milosrdenství. Zápis je možný u Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz), 2500,- je třeba poslat do 20 března na účet 2601255083/0800.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.
 • Tělesná obnova bude letos v Horním Poříčí od 17.do 19. 6. 2016. Je již možné se hlásit. Informace jsou ve Vinici, na webu, případně u Bětky Matochové a manželů Hobzových.
 • Letní tábor proběhne od 7. do 14. 8. 2016 v Zásmukách. Hlásit se je možno u Kristýnky Jančeové: kristyna.janceova@seznam.cz, tel: 732536176

Z liturgického kalendáře: Sobota 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Neděle 24. dubna – 5 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. dubna 2016 – Božího milosrdenství (2. neděle Velikonoční)

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz farnosti
 • V úterý 5. 4. se sejde od 19:00 na faře pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 7.dubna po ranní mši sv., t.j. asi od 9 hodin, bude opět setkání seniorů na faře při čaji. Budeme vzpomínat na Jarku Nagyovou, která se hodně věnovala seniorům a nejen jim.
 • V sobotu 9. 4. proběhne výlet seniorů. Sraz je v 6:45 ráno, na rohu Minské a Moskevské.
 • Pouť do Medjugorje je plánována na termín od 29. dubna (odjezd po bohoslužbě) do 4. května (příjezd ve večerních hodinách). Cena bude 2500,- + 75 euro na ubytování (vybíraných u vstupu do autobusu). Duchovní program povede P. Stanisław Góra na téma: Maria, matka milosrdenství. Zápis je možný u Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz), 2500,- je třeba poslat do 20 března na účet 2601255083/0800.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.
 • Tělesná obnova bude letos v Horním Poříčí od 17.do 19. 6. 2016. Je již možné se hlásit. Informace jsou ve Vinici, na webu, případně u Bětky Matochové a manželů Hobzových.
 • Letní tábor proběhne od 7. do 14. 8. 2016 v Zásmukách. Hlásit se je možno u Kristýnky Jančeové: kristyna.janceova@seznam.cz, tel: 732536176

Z liturgického kalendáře: Pondělí 4. dubna – Slavnost Zvěstování Páně. Neděle 10. dubna – 3 neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 20. března 2016 – Květná neděle

 • Dnes 20. 3. se bude od 16:30 konat na faře představení loutkového divadélka. Uvidíte šťavnatý kus s titulem: Honza a dračice Krucajda.
 • 20. 3. se také bude od 17:00 konat v kostele sv. Václava duchovní koncert farního smíšeného sboru.
 • V pondělí 21. 3. bude v kostele sv. Václava od 17:00 nejméně do 20:00 opět „velké před-velikonoční zpovídání“. Tentokráte s kající bohoslužbou a Otcovou hostinou.
 • V úterý 22. 3. odpadají úřední hodiny na faře, P. Stanislaw bude k dispozici především k svátosti smíření od 17:00 na faře.
 • Na Zelený čtvrtek, 24. 3, bude v 11:00 u sv. Václava eucharistie u příležitosti rozloučení s Jarmilou Nagyovou, v 17:00 příležitost k svátosti smíření a od 18:00 obřady zeleného čtvrtku.
 • Na Velký pátek bude ještě možnost přistoupit k svátosti smíření od 16:30, Křížová cesta od 17:00 a Velkopáteční obřady od 18:00.
 • Na bílou sobotu začíná Vigilie od 19:00 hodin.
 • V neděli 27. 3. na Zmrtvýchvstání Páně bude pouze jedna slavnostní bohoslužba od 9:30.
 • Dne 3. dubna ve Svátek Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční) se bude konat pouze jedna mše svatá v 9:30 hod. Po mši bude následovat agapé – společná farní oslava tohoto svátku. Prosíme ty, kteří mají chuť a možnost něco upéct či připravit jiné občerstvení, ať kontaktují farní asistentku Simonu Kocourkovou (tel. 607737589, simona.kocourkova@farnostvrsovice.cz).
 • Pouť do Medjugorje je plánována na termín od 29. dubna (odjezd po bohoslužbě) do 4. května (příjezd ve večerních hodinách). Cena bude 2500,- + 75 euro na ubytování (vybíraných u vstupu do autobusu). Duchovní program povede P. Stanisław Góra na téma: Maria, matka milosrdenství. Zápis je možný u Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz), 2500,- je třeba poslat do 20 března na účet 2601255083/0800.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 23. března – Zelený čtvrtek. Pátek 24 března – Velký pátek. Sobota 26. března – Bílá sobota. Neděle 27. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 13. března 2016 – 5. neděle postní

 • Dnešní sbírka je na charitní činnost v diecézi.
 • Po obou dnešních bohoslužbách je také možno koupí pohlednice již tradičně podpořit sdružení Zajíček na koni, které pomáhá znevýhodněným dětem.
 • Rovněž tradičně bude tuto neděli po obou mších sv. sbírka naší farní charity na finančně velmi znevýhodněné spoluobčany, či bližní.
 • Příští neděle je Květná neděle, liturgie bude začínat průvodem s ratolestmi. Kdo má možnost legálně natrhati „kočičky“ či jiné ratolesti, bude moc hodný, vezme-li jich více i pro ty, kteří tuto možnost nemají.
 • Dne 3. dubna ve Svátek Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční) se bude konat pouze jedna mše svatá v 9,30 hod. Po mši bude následovat agapé – společná farní oslava tohoto svátku. Prosíme ty, kteří mají chuť a možnost něco upéct či připravit jiné občerstvení, ať kontaktují farní asistentku Simonu Kocourkovou (tel. 607737589, simona.kocourkova@farnostvrsovice.cz).
 • Ve středu 16. 3. proběhne od 19:00 setkání pastorační rady.
 • V sobotu 19. 3. od 8:00 bude v sále sv. Václava den seniorů a nemocných.
 • 20. 3. na Květnou neděli se bude od 17:00 konat v kostele sv. Václava duchovní koncert farního smíšeného sboru.
 • V pondělí 21. 3. bude v kostele sv. Václava od 17:00 nejméně do 20:00 opět „velké před-velikonoční zpovídání“. Tentokráte s kající bohoslužbou a Otcovou hostinou.
 • Pouť do Medjugorje je plánována na termín od 29. dubna (odjezd po bohoslužbě) do 4. května (příjezd ve večerních hodinách). Cena bude 2500,- + 75 euro na ubytování (vybíraných u vstupu do autobusu). Duchovní program povede P. Stanisław Góra na téma: Maria, matka milosrdenství. Zápis je možný u Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz), 2500,- je třeba poslat do 20 března na účet 2601255083/0800.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.

Z liturgického kalendáře: sobota 19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. neděle 20 března – Květná (Pašijová) neděle
Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. února 2016 – 3. neděle postní

 • Dnešní si příští sbírka bude na provoz farnosti.
 • Dnes, 28. února, v 16:30 bude na faře představení loutkového divadélka.
 • V přihlašovacím formuláři na SLAVNOSTNÍM ÚKLIDU SV. VÁCLAVA jsou stále exkluzivní volná místa! Tradiční, toužebně očekávaný vrchol společenského života farnosti se letos uskuteční v sobotu 12. 3. 2016. Neváhejme, hlasme se!
 • V následujících svou týdnech, od 29. 2. do 11. 3. z důvodu jarních prázdnin ODPADAJÍ náboženství školních dětí a přípravy ke svátostem. Čtvrteční náboženství předškoláků se koná.
 • V úterý 1. března se na faře sejde ekonomická rada.
 • Setkání seniorů na faře při čaji bude tento čtvrtek 3.března, ráno po mši svaté v kostele sv. Mikuláše. Srdečně zveme!
 • V pátek bude opět křížová cesta, od 17:15 v kostele sv. Václava.
 • V sobotu 19. 3. od 8:00 bude v sále sv. Václava den seniorů a nemocných.
 • 20. 3. na Květnou neděli se bude od 17:00 konat v kostele sv. Václava duchovní koncert farního smíšeného sboru.
 • Pouť do Medjugorje je plánována na termín od 29. dubna (odjezd po bohoslužbě) do 4. května (příjezd ve večerních hodinách). Cena bude 2500,- + 75 euro na ubytování (vybíraných u vstupu do autobusu). Duchovní program povede P. Stanisław Góra na téma: Maria, matka milosrdenství. Zápis je možný u Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz), 2500,- je třeba poslat do 20 března na účet 2601255083/0800.
 • Pouť na Slovensko se uskuteční v termínu od 16. září 2016 (pátek – odjezd na noc) do 24. září (sobota – příjezd ráno).Cena 4900 (doprava s polopenzí, ubytování v pokojích po 2-3 lidech) + 35 euro na vstupy. Záloha 2000,- je splatná do 24. dubna. Zájemci se mohou hlásit u Olgy Polanské.
 • Z iniciativy studentů vzniká spolek, který usiluje o sblížení studentů 3. lékařské fakulty s obyvateli Prahy 10 skrze kulturní, vzdělávací a komunitní činnost. Jedním z hlavních cílů bude zprovoznění kavárny v ulici Ruská. Ve čtvrtek 3. 3. od 15:00 proběhne veřejná prezentace aktivit na půdě fakulty (sídlící na Praze 10 v ulici Ruská 87). V rámci této „úvodní akce“ proběhnou mimo jiné i zajímavé přednášky, na místě budou dílny i občerstvení. Farníci jsou srdečně zváni.

Z liturgického kalendáře: neděle 6. března – 4. neděle postní.
Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 21. února 2016 – 2. neděle postní

 • Dnešní sbírka bude na „Haléř Svatého Petra“, příští bude na provoz farnosti.
 • Při sbírce na střechu, která proběhla v neděli 14. 3. 2016, bylo vybráno 13.034,- Kč. Děkujeme.
 • Navíc se na minulou neděli vybralo na prodeji výrobků farních maminek 12 482 Kč na pomoc Masajům. Emilie Šuralová z Karibu Masai moc děkuje všem maminkám za vytvoření nádherných výrobků, rodině Musilové za zorganizování prodeje a panu faráři za umožnění prodeje.
 • Do 26. 2. je ještě možné hlasovat pro návrh farnosti na realizaci schodů k sálu sv. Václava (vítězné návrhy bude radnice realizovat v příštím roce). Bydliště na Praze 10 NENÍ podmínkou pro hlasování. Hlasovat je možné na stránkách www.moje-stopa.cz. Náš návrh má číslo 42. Moc prosíme o podporu. Kdo dosud nehlasoval, nemá přístup k internetu, nebo měl s hlasováním technické potíže, může odhlasovat přímo zde v kostele po skončení bohoslužby.
 • Prosíme možné zájemce o přípravu na svátost biřmování, nechť se zapíší vzadu v kostele do archu (jméno, věk, e-mail). Na základě zájmu bude rozhodnuto, jestli se příprava v následujícím školním roce uskuteční…
 • Zveme Vás na společnou duchovní „Cestu milosrdenství“. Jedná se o obdobu postní cesty inspirovanou skutky milosrdenství pro dnešní dobu, jak je formuloval biskup Joachim Wanke, a doplněnou biblickými úryvky, které je možné si rozstříhat a denně si je brát jako slovo na den. Tato Cesta nekončí Velikonocemi, ale směřuje až ke Svátku Božího milosrdenství na 2. neděli velikonoční. Cestu je možné vyzvednout v kostele, nebo stáhnout z farních webových stránek. K dispozici je rovněž obdobná Cesta pro děti.
 • V úterý 23. 2. ODPADÁ pravidelní příležitost k setkání s knězem.
 • Příští neděli v 9:30 bude v kostele sv. Václava slavnostně posvěcen nový bezbarierový přístup do kostela.
 • Příští neděli v 16:30 bude na faře představení loutkového divadélka.
 • V sobotu 27. 2. od 18 hodin zahraje kapela Missa ve vršovickém divadle Mana v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Vstup je zdarma. (Festival se letos uskuteční od 22. do 28. února a hlavním tématem je společenský, kulturní a duchovní život dětí a mládeže v době nesvobody. Pokud jsou tu ještě nějaké děti, co třeba jen trochu zpívají a chtěly by s Missou na koncertě zazpívat pár známých písní jako je Anděl, ať se nebojí přihlásit na formulář na stolečcích za lavicemi. Když budete mít zájem najít si více – stránky www.menetekel.cz
 • Za lavicemi je již také k dispozici formulář, kde je možné zarezervovat si konkrétní práci na letošním SLAVNOSTNÍM ÚKLIDU SV. VÁCLAVA. Tradiční, toužebně očekávaný vrchol společenského života farnosti se letos uskuteční v sobotu 12. 3. 2016. Neváhejme, hlasme se, dokud je místo!

Z liturgického kalendáře: pondělí 22. února – svátek Stolce sv. Petra * neděle 28. února – 3 neděle postní.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 14. února 2016 – 1. neděle postní

 • Dnešní i příští sbírka bude na provoz farnosti.
 • Dnes po obou bohoslužbách bude možné zakoupením výrobků z farní vyráběcí dílny podpořit stavbu studny pro Masaje v Tanzánii.
 • Prosíme možné zájemce o přípravu na svátost biřmování, nechť se zapíší vzadu v kostele do archu (jméno, věk, e-mail). Na základě zájmu bude rozhodnuto, jestli se příprava v následujícím školním roce uskuteční.
 • Dnes, v neděli 14. 2. v 18:00 proběhne v kostele sv. Václava další z cyklu ekumenických bohoslužeb v rámci naší malé „Vršovické ekumeny“.
 • Od zítřejšího poledne je možné hlasovat pro návrh farnosti na realizaci schodů k sálu sv. Václava (vítězné návrhy bude radnice realizovat v příštím roce). Bydliště na praze 10 NENÍ podmínkou pro hlasování. Hlasovat je možné na stránkách www.moje-stopa.cz, (k hlasovacímu protokolu bude možné se proklikat i přes stránky farnosti, nebo radnice Prahy 10). Náš návrh má číslo 42. Moc prosíme o podporu. Zároveň prosíme, především vršovické farníky o roznos letáčků s výzvou k hlasování (a jejich distribuci např. do schránek ve Vašem domě, na nástěnku ve škole atd.)
 • V kostele jsou také k dispozici postní kasičky, můžeme si je rozebrat do rodin a během postu tam střádat na potřebné (lidi „na okraji společnosti“) a na konci postu přinést „plné“ do kostela.
 • Zítra, 15. 2. je od 16:00 v kostele sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti.
 • V sobotu 27. 2. od 18 hodin zahraje kapela Missa ve vršovickém divadle Mana v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Vstup je zdarma. (Festival se letos uskuteční od 22. do 28. února a hlavním tématem je společenský, kulturní a duchovní život dětí a mládeže v době nesvobody. Pokud jsou tu ještě nějaké děti, co třeba jen trochu zpívají a chtěly by s Missou na koncertě zazpívat pár známých písní jako je Anděl, ať se nebojí přihlásit na formulář na stolečcích za lavicemi. Když budete mít zájem najít si více – stránky www.menetekel.cz
 • Za lavicemi je již také k dispozici formulář, kde je možné zarezervovat si konkrétní práci na letošním SLAVNOSTNÍM ÚKLIDU SV. VÁCLAVA. Tradiční, toužebně očekávaný vrchol společenského života farnosti se letos uskuteční v sobotu 12. 3. 2016. Neváhejme, hlasme se, dokud je místo!

Z liturgického kalendáře: neděle 21 února – 2. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ Neděle 7 února 2016 – 5 neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka bude na provoz farnosti. Příští bude mimořádná sbírka na střechu sv. Václava.
 • Prosíme možné zájemce o přípravu na svátost biřmování, nechť se zapíší vzadu v kostele do archu (jméno, věk, e-mail). Na základě zájmu bude rozhodnuto, jestli se příprava v následujícím školním roce uskuteční…
 • V úterý 9. 2. se v 19:00 sejde na faře pastorační rada.
 • Na popeleční středu 10. 2. bude u sv. Václava od 18:00 eucharistie s udílením popelce.
 • Ve čtvrtek 11. 2. i v pátek 12. 2. ODPADÁ příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.
 • V pátek v 17:15 začínají pravidelné křížové cesty u sv. Václava, které se budou konat každý postní pátek až do Velikonoc.
 • V sobotu 13. 2 proběhne od 15:00 postní duchovní obnova s P. Angelem Scaranem s názvem Detox – Jak se vyléčit ze syndromu zahořklosti a nespokojenosti (Úvahy nad starším synem z podobenství o milosrdném otci, Lk 15,11-32) POZOR! Duchovní obnova SE PŘESOUVÁ z původně avizovaného sálu do kostela sv. Mikuláše (topení pustíme včas).
 • V neděli 14. 2. 2016 se po obou mších uskuteční misijní prodej, výrobků, z vyráběcí dílny, která probíhá u nás na faře (svíčky, mýdla, šperky, přívěsky na klíče a další). Cílem prodeje je podpořit stavbu studny pro Masaje v Tanzánii.
 • V neděli 14. 2. v 18:00 proběhne v kostele sv. Václava další z cyklu ekumenických bohoslužeb v rámci naší malé „Vršovické ekumeny“.
 • Naše farnost se uchází o část participativního rozpočtu Prahy 10 s projektem realizace Gočárových schodů v horní části náměstí Svatopluka Čecha (u vchodu do sálu). Náš návrh má číslo 42. Moc prosíme o šíření této informace a případné sdílení příslušných odkazů a dokumentů z farního facebooku a webu. O návrzích budou rozhodovat občané (hlasovat mohou i ti, kteří nemají bydliště na Praze 10) v internetovém hlasování od 15. do 26. února na www.moje-stopa.cz. Při zvládnutí propagace máme slušnou šanci uspět.
 • V sobotu 27. 2. od 18 hodin zahraje kapela Missa ve vršovickém divadle Mana v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Vstup je zdarma. (Festival se letos uskuteční od 22. do 28. února a hlavním tématem je společenský, kulturní a duchovní život dětí a mládeže v době nesvobody. Když budete mít zájem najít si více – stránky www.menetekel.cz