Farní charita

 

12 Články
duchovní texty × facha × farář × náboženství × pastorační rada × společenství naší farnosti × světec v tomto měsíci × teologické texty × zamyšlení × úvodník ×Život farnosti

Zde najdete texty nedělních oznámení, různé příspěvky a úvahy farníků, záznamy z farních akcí a katechetické materiály.

Možnost přispívat je otevřena širokému okruhu přátel farnosti. Obsah blogových příspěvků nevyjadřuje nutně oficiální stanoviska Farnosti Vršovice. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
Archiv