Nedělní oznámení

týdenní souhrn novinek a důležitých informací

12 Články
akce pro mládež × Nedělní oznámení × náboženství × sdílení × tvoření × zamyšlení ×Život farnosti

Zde najdete texty nedělních oznámení, různé příspěvky a úvahy farníků, záznamy z farních akcí a katechetické materiály.

Možnost přispívat je otevřena širokému okruho přátel farnosti. Obsah blogových příspěvků nevyjadřuje nutně oficiální stanoviska Farnosti Vršovice. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
Archiv