Farní charita

 

12 Články
děti × maminky s dětmi × pastorační rada × sdílení × slavnost × společenství naší farnosti × sv. Mikuláš × světec v tomto měsíci × teologické texty × tvoření × vinice ×Život farnosti

Zde najdete texty nedělních oznámení, různé příspěvky a úvahy farníků, záznamy z farních akcí a katechetické materiály.

Možnost přispívat je otevřena širokému okruhu přátel farnosti. Obsah blogových příspěvků nevyjadřuje nutně oficiální stanoviska Farnosti Vršovice. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
Archiv