Adventní cesta pro děti
Advent ve Vršovicích 2022

Advent – advenio – přicházím

Bůh se stal člověkem, přišel tak blízko, jak je to jen možné. Ježíš je Emanuel – Bůh s námi.

I my se mu chceme přiblížit.

Znamením naší cesty budou stopy, které každý týden v kostele položíme na cestu k Betlému.


I. neděle adventní

Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách! (Iz 2, 3c)

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Mt 24, 44)

První stopa na cestě k Betlému

CHCEME VYKROČIT NA CESTU K BETLÉMU.

CHCEME SE VYDAT PO JEHO STEZKÁCH.

*VYBARVI A VYZDOB STOPU A DEJ JI V KOSTELE NA SPOLEČNOU CESTU K BETLÉMU.


II. neděle adventní

Nikdo nebude škodit ani pustošit na celé mé svaté hoře, protože země se naplní poznáním Hospodina, jako vody pokrývají moře. (Iz 11, 9)

Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží. (Řím 15, 7)

Druhá stopa na cestě k Betlému

BŮH PŘIJÍMÁ KAŽDÉHO Z NÁS S LÁSKOU, VELKÝ KROK K BETLÉMU UDĚLÁME, KDYŽ

BUDEME TAKÉ KAMARÁDSKY PŘIJÍMAT DRUHÉ.

ZKUS TENTO TÝDEN PŘIZVAT DO HRY NĚHOHO, KDO JE SÁM NEBO SI S NÍM OBVYKLE NEHRAJEŠ.

*VYBARVI A VYZDOB STOPU, POKUD SE CHCEŠ TENTO TÝDEN SNAŽIT PŘIJÍMAT DRUHÉ.


III. neděle adventní

On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. (Iz 35, 4b-6)

Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. (Jak 5, 8-9)

Třetí stopa na cestě k Betlému

BŮH VÍ, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MÁ NĚJAKÝ PROBLÉM, NEBO SE NÁM NĚKDY NĚCO NEPODAŘÍ. NESVALUJ VŠAK SVOJE CHYBY NA DRUHÉ A NEUKAZUJ NA CHYBY DRUHÝCH.

BŮH TĚ MÁ RÁD, CHCE TI POMOCI A UTŘÍT TI KAŽDOU SLZU.

*VYBARVI A VYZDOB STOPU, POKUD SE CHCEŠ TENTO TÝDEN SNAŽIT NESVALOVAT VINU NA DRUHÉ A RADĚJI SE SVĚŘOVAT BOHU.


IV. neděle adventní

Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je "Bůh s námi") (Iz 7, 14) 

To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel," to znamená "Bůh s námi". (Mt 1, 22-23)

Čtvrtá stopa na cestě k Betlému

BŮH NÁM CHCE BÝT TAK BLÍZKO, JAKO JE MIMINKO V MAMINČINĚ NÁRUČI.

VELKÝ KROK K BETLÉMU UDĚLÁME, KDYŽ SE BUDEME SNAŽIT O SEBE NAVZÁJEM LÁSKYPLNĚ PEČOVAT.

*ZKUS NAMALOVAT SEBE S DĚŤÁTKEM JEŽÍŠEM V NÁRUČÍ.

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Adventní modlitební skupinky
Ke stažení materiály pro 1. a 2. setkání