Akce pro děti

jsou otevřeny široké veřejnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Náboženství 
a přípravy k přijímání

Farnost nabízí hravě a tvořivě pojaté kroužky náboženství pro děti od 3 do cca 15 let.

Rozpis kroužků náboženství najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání maminek s dětmi

Maminky nejmenších dětí, včetně miminek, se setkávají jednou týdně na faře, a sice ve středu od 10 hodin.
Program pro děti, písničky, sdílení.

Pro bližší informace se můžete obrátit na Aničku Kalcovskou (anna.kalcovska@farnostvrsovice.cz).

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Loutkové divadélko na faře

Každou poslední neděli v měsíci během školního roku (čest prázdninovým výjimkám) v 16:30 na faře hraje Nadnárodní Theátr matky Vackové představení loutkové za vstupné dobrovolné....

Ferman na aktuální sezónu zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Dětská schola

Kroužek pro děti: hry na procvičování práce s hlasem, výslovnosti atp., ale i zamýšlení se nad významem textu písní (nejen přímo liturgických).

Kontakt: dětska.schola@farnostvrsovice.cz.

Aktuální informace najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská besídka

Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Příští mikulášská besídka se bude konat 5. prosince 2024 v 17 hodin.

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Dětský letní tábor

V létě jezdí děti z farnosti na týdenní dětský tábor pořádaný farní mládeží.

Informace o ročníku 2024 najdete zde.

Akce pro rodiny a manžele

duchovní i tělesné obnovy nejen pro farníky

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy pro manžele


Prodloužený podzimní víkend se zajištěným hlídáním dětí. 

Příští setkání se bude konat 25. - 29. října 2024.

Bližší informace najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Tělesná obnova


...aneb sportovní klání vršovických rodin.
Rádi sportujete, soutěžíte nebo třeba jen fandíte? Rádi byste se potkali s lidmi, na které během roku nemáte tolik času? Pojeďte s námi!

Příští tělesná obnova se bude konat 21. - 24. června 2024, bližší informace se objeví na jaře zde.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Farní zájezdy a poutě


Farnost organizuje letní poutě a zájezdy do ciziny.

Aktuální akce najdete ve výpisu zájezdů.

Akce (nejen) pro seniory

besedy, výlety, nebo jen pravidelná setkání při čaji...

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Den seniorů a nemocných


Tradiční akce farní charity se společnou bohoslužbou, obědem, besedou a možností přijetí svátosti nemocných.

Den (nejen) pro seniory a nemocné proběhne 16. března 2024 v kostele sv. Václava, bližší informace najdete zde
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkání seniorů při čaji


Pravidelná setkávání na faře, někdy s připraveným programem, jindy jen k společnému popovídání.

Setkání probíhají vždy první čtvrtek v měsíci od 9 hodin na faře. Aktuální program najdete zde.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Výlet seniorů


Jednou ročně vyráží senioři naší farnosti na společný výlet, na který přispívá farní charita. 

Příští výlet je plánován na 27. dubna 2024, bližší informace najdete zde.

Akce pro veřejnost a vršovické sousedy

snažíme se otevírat kostely a oživovat náměstí Svatopluka Čecha

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Noc kostelů


Otevřené kostely s programem pro veřejnost.

Další ročník je plánován na 7. 6. 2024.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Chrámový pěvecký sbor


Rádi zpíváte? Přidejte se k nám!
Působíme při mši sv. každou neděli v 8.30 a scházíme se pravidelně k rozezpívání před mší sv. v 8.00 vzadu v sále kostela.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Svatováclavský průvod 


Průvod s živými koňmi a kulturním programem před kostelem v předvečer svátku sv. Václava.

Příští průvod je plánován na 27. září 2024.
 

Duchovní a společenské aktivity farníků

akce určené především dobrovolníkům z řad naší farnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Společenský večer farnosti 


s hudbou, unikátními předtančeními a dalším programem. Jen pro zvané, ale zváni jsou všichni!

Příští společenský večer se bude konat 17. ledna 2025.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy


Vršovická farnost pořádá duchovní obnovy v době postní a v adventu.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Pánský/dámský klub

Setkávání, sdílení, večery na téma.

Příležitostně v pátek večer v sále u sv. Václava.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání s Biblí v ruce

 Jak číst Bibli? Nejlépe společně!

Pozvánku na pravidelné večery s Biblí najdete zde.

Setkání se konají vždy ve středu od 19 hodin na faře,

Odoo - Ukázka 2 pro tři sloupce

Pravidelné modlitby matek

Modlitby, chvály, prosby nejen za vlastní děti.

Scházíme se liché čtvrtky v 18:30 v sále u sv. Václava.

Pro bližší informace kontaktujte Hanu Kučerovou Rechnerovou (hana.rechnerova@farnostvrsovice.cz). 

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Farní kafe 

       Příležitost popovídat si s ostatními farníky po nedělní bohoslužbě, dát si společně kávu, ochutnat něco dobrého.

       V portiku kostela sv. Václava poslední neděli v měsíci po obou bohoslužbách. Během letních prázdnin každý týden po nedělní mši svaté.