Akce pro děti

jsou otevřeny široké veřejnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Náboženství 
a přípravy k přijímání

Farnost nabízí hravě a tvořivě pojaté kroužky náboženství pro děti od 3 do cca 13 let.

Rozpis kroužků náboženství zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání maminek s dětmi

Maminky nejmenších dětí, včetně miminek, se setkávají jednou týdně na faře, a sice ve středu od 10 hodin.
Program pro děti, písničky, sdílení.

Pro bližší informace se můžete obrátit na Aničku Kalcovskou (anna.kalcovska@farnostvrsovice.cz).

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Loutkové divadélko na faře

Každou poslední neděli v měsíci během školního roku (čest prázdninovým výjimkám) v 16:30 na faře hraje Nadnárodní Theátr matky Vackové představení loutkové za vstupné dobrovolné....

Ferman na aktuální sezónu zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Dětská schola

Kroužek pro děti: hry na procvičování práce s hlasem, výslovnosti atp., ale i zamýšlení se nad významem textu písní (nejen přímo liturgických).

Kontakt: dětska.schola@farnostvrsovice.cz.

Aktuální informace najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská besídka

Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Příští mikulášská besídka se bude konat 5. prosince 2023 v 17 hodin.


Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Dětský letní tábor

V létě jezdí děti z farnosti na týdenní dětský tábor pořádaný farní mládeží.

Termín příštího tábora se na jaře objeví v kalendáři, ve výpisu zájezdů a táborů.

Akce pro rodiny a manžele

duchovní i tělesné obnovy nejen pro farníky

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy pro manžele


Prodloužený podzimní víkend se zajištěným hlídáním dětí. 

Nejbližší termín je 25. - 29. října 2023, bližší informace najdete zde.


Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Tělesná obnova


...aneb sportovní klání vršovických rodin.
Rádi sportujete, soutěžíte nebo třeba jen fandíte? Rádi byste se potkali s lidmi, na které během roku nemáte tolik času?
Pojeďte s námi

Informace o ročníku 2024 se objeví na jaře.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Farní zájezdy a poutě


Farnost organizuje letní poutě a zájezdy do ciziny.

Aktuální akce najdete ve výpisu zájezdů.

Akce (nejen) pro seniory

besedy, výlety, nebo jen pravidelná setkání při čaji...

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Den seniorů a nemocných


Tradiční akce farní charity se společnou bohoslužbou, obědem, besedou a možností přijetí svátosti nemocných.

Den seniorů a nemocných proběhne v březnu 2024 v kostele sv. Václava. 
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkání seniorů při čaji


Pravidelná setkávání na faře, někdy s připraveným programem, jindy jen k společnému popovídání.

Setkání probíhají vždy první čtvrtek v měsíci od 9 hodin na faře. Aktuální program najdete zde.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Výlet seniorů


Jednou ročně vyráží senioři naší farnosti na společný výlet, na který přispívá farní charita. 

Příští výlet je plánován na duben 2024.

Akce pro veřejnost a vršovické sousedy

snažíme se otevírat kostely a oživovat náměstí Svatopluka Čecha

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Noc kostelů


Otevřené kostely s programem pro veřejnost.

Další ročník je plánován na 2. 6. 2023.
Najdete jej, jakmile bude potvrzen, mezi kulturními akcemi.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská u Mikuláše


Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Příští besídka se bude konat 5. 12. 2022 od 17 hodin, informace najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Svatováclavský průvod 


Průvod s živými koňmi a kulturním programem před kostelem v předvečer svátku sv. Václava.

Průvod najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
 

Duchovní a společenské aktivity farníků

akce určené především dobrovolníkům z řad naší farnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Společenský večer farnosti 


s hudbou, unikátními předtančeními a dalším programem. Jen pro zvané,
ale zváni jsou všichni!

Příští společenský večer se bude konat 26. ledna 2024.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy


krom duchovní obnovy pro manžele pořádá farnost duchovní obnovy v době postní a v adventu.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Pánský/dámský klub

Setkávání, sdílení, večery na téma.

Příležitostně v pátek večer v sále u sv. Václava.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání s Biblí v ruce

 Jak číst Bibli? Nejlépe společně!

Pozvánku na pravidelné večery s Biblí najdete zde.
Setkání se konají vždy ve středu od 19 hodin na faře,

Odoo - Ukázka 2 pro tři sloupce

Pravidelné modlitby matek

Modlitby, chvály, prosby nejen za vlastní děti.
Scházíme se liché čtvrtky večer na faře.


Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Kroužek anglické konverzace 

       Konverzace: biblická, všeobecná a volná témata dle domluvy.
Kroužek se koná v pondělí v 18.30 na faře.