Akce pro děti

jsou otevřeny široké veřejnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Náboženství 
a přípravy k přijímání

Farnost nabízí hravě a tvořivě pojaté kroužky náboženství pro děti od 3 do cca 13 let.

Rozpis kroužků náboženství zde.
Aktuální kalendář kroužků je zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání maminek s dětmi

Maminky nejmenších dětí, včetně miminek, se setkávají jednou týdně na faře, a sice ve středu od 10 hodin.

Program pro děti, písničky, sdílení.
Aktuální data setkání mezi pravidelnými kroužky.

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Loutkové divadélko na faře

Každou poslední neděli v měsíci během školního roku (čest prázdninovým výjimkám) v 16:30 na faře hraje Nadnárodní Theátr matky Vackové představení loutkové za vstupné dobrovolné....

Ferman na aktuální sezónu zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Dětská schola

Kroužek pro děti: hry na procvičování práce s hlasem, výslovnosti atp., ale i zamýšlení se nad významem textu písní (nejen přímo liturgických).

Kontakt: dětska.schola@farnostvrsovice.cz.

Aktuální informace najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská besídka

Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Příští mikulášská besídka se koná 5. prosince 2022 v 17 hodin, bližší informace najdete zde.


Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Dětský letní tábor

V létě jezdí děti z farnosti na týdenní dětský tábor pořádaný farní mládeží.

Termín příštího tábora se na jaře objeví v kalendáři, ve výpisu zájezdů a táborů.

Akce pro rodiny a manžele

duchovní i tělesné obnovy nejen pro farníky

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy pro manžele


Prodloužený podzimní víkend se zajištěným hlídáním dětí. 

Nejbližší termín je 26. - 30. října 2022, bližší informace najdete zde.


Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Tělesná obnova


...aneb sportovní klání vršovických rodin.
Rádi sportujete, soutěžíte nebo třeba jen fandíte? Rádi byste se potkali s lidmi, na které během roku nemáte tolik času?
Pojeďte s námi

Informace o ročníku 2023 se objeví na jaře zde.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Farní zájezdy a poutě


Farnost organizuje letní poutě a zájezdy do ciziny.

Aktuální akce najdete ve výpisu zájezdů.

Akce (nejen) pro seniory

besedy, výlety, nebo jen pravidelná setkání při čaji...

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Den seniorů a nemocných


Tradiční akce farní charity se společnou bohoslužbou, obědem, besedou a možností přijetí svátosti nemocných.

Den seniorů a nemocných proběhne 25. března 2023 v kostele sv. Václava. 
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkání seniorů při čaji


Pravidelná setkávání na faře, někdy s připraveným programem, jindy jen k společnému popovídání.

Tato setkání bohužel aktuálně neprobíhají.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Výlet seniorů


Jednou ročně vyráží senioři naší farnosti na společný výlet, na který přispívá farní charita. 

Příští výlet je plánován na 29. dubna 2023, bližší informace najdete zde.

Akce pro veřejnost a vršovické sousedy

snažíme se otevírat kostely a oživovat náměstí Svatopluka Čecha

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Noc kostelů


Otevřené kostely s programem pro veřejnost.

Další ročník je plánován na 2. 6. 2023.
Najdete jej, jakmile bude potvrzen, mezi kulturními akcemi.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská u Mikuláše


Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Příští besídka se bude konat 5. 12. 2022 od 17 hodin, informace najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Svatováclavský průvod 


Průvod s živými koňmi a kulturním programem před kostelem v předvečer svátku sv. Václava.

Průvod najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
 

Duchovní a společenské aktivity farníků

akce určené především dobrovolníkům z řad naší farnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Společenský večer farnosti 


s hudbou, unikátními předtančeními a dalším programem. Jen pro zvané,
ale zváni jsou všichni!

Příští společenský večer se bude konat 20. ledna 2023, bližší informace najdete zde.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy


krom duchovní obnovy pro manžele pořádá farnost duchovní obnovy v době postní a v adventu.

Adventní duchovní obnova je plánována na 10.12. 2022.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Pánský/dámský klub

Setkávání, sdílení, večery na téma.

Příležitostně v pátek večer v sále u sv. Václava.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání nad Biblí

 Jak číst Bibli? Nejlépe společně!

Pozvánku na pravidelné večery s Biblí najdete zde.
Setkání se konají vždy ve středu od 19 hodin na faře,

Odoo - Ukázka 2 pro tři sloupce

Pravidelné modlitby matek

Modlitby, chvály, prosby nejen za vlastní děti.
Scházíme se liché čtvrtky večer na faře.


Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Kroužek anglické konverzace 

       Konverzace: biblická, všeobecná a volná témata dle domluvy.
Kroužek se koná v pondělí v 18.30 na faře.