Akce pro děti

jsou otevřeny široké veřejnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Náboženství 
a přípravy k přijímání

Farnost nabízí hravě a tvořivě pojaté kroužky náboženství pro děti od 3 do cca 13 let.

Rozpis kroužků náboženství zde.
Aktuality z kroužků náboženství najdete zde.
Aktuální kalendář kroužků je zde


Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkávání maminek s dětmi

Maminky nejmenších dětí, včetně miminek, se setkávají jednou týdně na faře, a sice ve středu od 10 hodin.

Program pro děti, písničky, sdílení.

Aktuální data setkání mezi pravidelnými kroužky

Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Loutkové divadélko na faře

Každou poslední neděli v měsíci během školního roku (čest prázdninovým výjimkám) v 16:30 na faře hraje Nadnárodní Theátr matky Vackové představení loutkové za vstupné dobrovolné....

Ferman na aktuální sezónu zde

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Dětský karneval a Den dětí

V zimě a začátkem léta se konají odpoledne věnovaná dětem. Soutěžní aktivity, obíhání stanovišť a občerstvení pro odpočívající rodiče. Akce jsou otevřeny široké veřejnosti.

Najdete je mezi kulturními akcemi farnosti.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská besídka

Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Besídku najdete mezi kulturními akcemi farnosti.


Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Dětský letní tábor

V létě jezdí děti z farnosti na týdenní dětský tábor pořádaný farní mládeží.

Aktuální termín najdete v kalendáři, ve výpisu zájezdů a táborů.

Akce pro rodiny a manžele

duchovní i tělesné obnovy nejen pro farníky

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy pro manžele

Prodloužený podzimní víkend se zajištěným hlídáním dětí. 

Aktuální termín najdete v kalendáři, ve výpisu zájezdů a táborů.


Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Tělesná obnova


...aneb sportovní klání vršovických rodin.
Rádi sportujete, soutěžíte nebo třeba jen fandíte? Rádi byste se potkali s lidmi, na které během roku nemáte tolik času?
Pojeďte s námi

Více informací o aktuálním ročníku zde.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Farní zájezdy


Farnost organizuje letní poutě a zájezdy do ciziny. Aktuální akce najdete ve výpisu zájezdů.

Akce (nejen) pro seniory

besedy, výlety, nebo jen pravidelná setkání při čaji...

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Den seniorů a nemocných


Tradiční akce farní charity se společnou bohoslužbou, obědem, besedou a možností přijetí svátosti nemocných.

Více informací o aktuálním ročníku zde.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Setkání seniorů při čaji


Pravidelné setkávání na faře, někdy s připraveným programem, jindy jen k společnému popovídání.

Scházíme se první čtvrtek v měsíci po mši (cca v 9:00)
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Výlet seniorů


Jednou ročně vyráží senioři naší farnosti na společný výlet, na který přispívá farní charita. 

Více informací o aktuálním ročníku najdete zde

Akce pro veřejnost a vršovické sousedy

snažíme se otevírat kostely a oživovat náměstí Svatopluka Čecha

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Zimní večery u sv. Václava


Cyklus besed s výraznými křesťanskými osobnostmi, kulturních a spirituálních akcí. Od poloviny ledna do konce března, každý čtvrtek v sále sv. Václava.

Aktuální besedy a duchovní obnovy najdete zde.

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Mikulášská u Mikuláše


Divadelní vystoupení dětí z farního kroužku, promluva "sv. Mikuláše" (v podání našeho Jáhna), společný zpěv, dárečky... pozor, někdy se objeví i čert.

Besídku najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Svatováclavský průvod 


Průvod s živými koňmi a kulturním programem před kostelem v předvečer svátku sv. Václava.

Průvod najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Noc kostelů


Otevřené kostely s programem pro veřejnost.

Další ročník je plánován na 28. 5. 2021.
Najdete jej, jakmile bude potvrzen, mezi kulturními akcemi
Odoo - Ukázka 2 pro tři sloupce

Sousedské slavnosti


Farnost se například účastní sousedských slavností v rámci celorepublikového festivalu Zažít město jinak, s hudbou, divadlem, programem pro děti, charitativním bazárkem, občerstvením a mnohým dalším.

Aktuální události najdete mezi kulturními akcemi
Odoo - Ukázka 3 pro tři sloupce

Kroužky a pravidelné aktivity


Během školního roku se na faře a v sále sv. Václava koná řada, zpravidla bezplatných, pravidelných kroužků a aktivit.

Aktuální pravidelné události najdete zde.

Duchovní a společenské aktivity farníků

akce určené především dobrovolníkům z řad naší farnosti

Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Společenský večer farnosti 


s hudbou, unikátními předtančeními a dalším programem. Jen pro zvané,
ale zváni jsou všichni!

Společenský večer najdete mezi kulturními akcemi farnosti.
Odoo - Ukázka 1 pro tři sloupce

Duchovní obnovy


krom duchovní obnovy pro manžele, pořádá farnost duchovní obnovy v době postní a v adventu.

Aktuální akce najdete zde.

Společné setkávání s Biblí v ruce


Jak číst Bibli? Nejlépe společně!


Pozvánku na pravidelné večery s Biblí najdete zde.