Pravidelné bohoslužby

Pondělí
není
Úterý
18:00 sv. Mikuláš
Středa
18:00 sv. Václav
Čtvrtek
8:00 sv. Mikuláš
Pátek
18:00 sv. Václav
Sobota
8:00 sv. Mikuláš
Neděle
8:30 sv. Václav
10:30 sv. Václav, pro rodiny s dětmi

Bohoslužby o Velikonocích 2023


Květná neděle 2. 4. 2023

8.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a zpívanými pašijemi

10.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a zpívanými pašijemi, pro rodiny s dětmi

 

Zelený čtvrtek 6. 4. 2023

18.00 Mše svatá s obřadem mytí nohou, po bohoslužbě možnost adorace

 

Velký pátek 7. 4. 2023

17.00 Křížová cesta

18.00 Velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi

 

Bílá sobota 8. 4. 2023

20.00 Velikonoční vigilie s udělením iniciačních svátostí dospělým katechumenům

 

Zmrtvýchvstání Páně neděle 9. 4. 2023

8.30 Mše svatá s žehnáním pokrmů

10.30 Mše svatá s žehnáním pokrmů, pro rodiny s dětmi

 

Velikonoční pondělí 10. 4. 2023

8.30 Mše svatá 

 

změny vyhrazeny - vždy v oznámení kalendáři

jiné události naleznete zde