Adventní modlitební skupinky
Ke stažení materiály pro 1. a 2. setkání

Byli bychom rádi, kdyby v průběhu tohoto adventu podobně jako v minulých letech farníci vytvořili malé či větší skupinky a scházeli se nad četbou vybraných úryvků z Bible. Materiály pro první setkání těchto adventních modlitebních skupinek najdete pod tímto odkazem.
Materiály pro druhé setkání adventních modlitebních skupinek najdete pod tímto odkazem.

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Farní modlitební buňky v postní době