Nedělní slovo faráře
2. neděle po Narození Páně

    Během posledních 10 dnů v mešních textech až třikrát zazněl Prolog evangelia podle Jana: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh…“. Tato slova zazněla ve dnech: 25.12. Slavnost Narození Páně, 31.12. sedmý den v oktávu Narození Páně a 3.1. 2. neděle po Narození Páně. Vždy býváme pod dojmem těchto slov. Jenže Boží Slovo má být nejenom pohlazením pro naše ucho, ale má k nám promluvit. Slyšíme je opakovaně, abychom o něm přemýšleli a uchovávali je ve svém srdci.

     Když budeme nad tímto textem evangelia rozjímat, tak si všimněme toho, že sv. Jan nás uvádí do evangelia o Ježíši Kristu tím, že navazuje na to, jak to bylo na počátku, to je při stvoření světa. Nastavuje nám určitý zorný úhel při pohledu na události, které popisuje. A to proto, abychom „věřili, že Ježíš Kristus je Syn Boží.

    Žijeme v době, ve které je velmi rozšířený blud jednat podle toho, co nám říká srdce. Máte manželskou krizi? - Jednej podle toho, co ti říká srdce. Máš krizi víry? - Jednej podle toho, co ti říká srdce. Jsi otrávený z práce, z bydliště, ze života? - Jednej podle toho, co ti říká srdce. Lidské srdce je takto postaveno na počátek našeho mravního kodexu. Jenže to je špatný počátek. Na počátku bychom neměli poslouchat lidské srdce, vždyť „Nejúskočnější ze všeho je srdce, a také nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (Jer 17,9).

     A co když máš krizi podívat se, jak tomu bylo na počátku? Máte manželskou krizi? Tak se podívej na počátek, kdy jste se seznámili a kdy jste se rozhodli, že se vezmete. Máš krizi víry? Vrať se do počátku, kdy sis uvědomil, že věříš. Nejsi spokojený s prací, nebo místem kde bydlíš? Připomeň si, proč ses tehdy tak rozhodl.

    Není to návod na řešení krizí a problémů. Ale pokud máme dospět k správnému rozhodnutí, měli bychom začít tím, že se podíváme, jak tomu bylo na počátku.

P. Artur Matuszek

Odoo • Obrázek s popiskem

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Společné sdílení božího slova - 1. neděle adventní
Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů