Slovo faráře
Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále

    Dnešní podobenství nám ukazuje, že Kristus přijímá do věčné radosti všechny lidi, pokud byli milosrdní. Také ty, kteří Krista vůbec neznají a poprvé se s ním setkají při soudu. Proto se budou ptát: „Kdy jsme tě viděli?“ (Mk 25,44). Pokud byli milosrdní k druhým, Ježíš bude milosrdný k nim. Milosrdenství je totiž bránou do nebe. Skrze ni vstoupí všichni milosrdní, nezávisle na tom, zda Krista znali, nebo ne.

    Milost víry i spásu dává jenom Bůh. My jsme skrze milost víry a přijetím svátosti křtu již získali nárok na nebe, už máme účast na Božím království. Ti, kteří Krista neznají, získají tento nárok při soudu jako odměnu za milosrdenství k potřebným. A to nezávisle na tom, jakého jsou náboženství nebo světonázoru. I pro ně existuje naděje dosáhnout spásy díky milosti Ježíše Krista.

    Boží Syn přišel, aby nám zjevil milosrdenství, které má s námi Bůh. Vyzývá nás, abychom i my byli milosrdní. Tak totiž i my sami můžeme dojít milosrdenství. Přitom nám věřícím ukládá ještě jeden důležitý úkol. Máme Krista následovat. Jako On máme být milosrdní a tím učit druhé lidi milosrdenství. Naučíme-li je toto Božské umění, nemusíme se bát o jejich spásu.

     Jenže jak je to s naším milosrdenstvím ve skutečnosti? Učíme jiné milosrdenství? Naučili jsme někoho třeba odpouštět?

P. Artur Matuszek

Události
Archiv
Přihlásit se pro přidání komentáře
Společné sdílení božího slova - Ježíše Krista Krále
Pojďme každý za sebe napsat verš, větu, slovo nebo slovní spojení z nedělních biblických textů