28. května mše svatá od 10 hodin
Seslání Ducha svatého a Farní den

V neděli 28. května se v kostele sv. Václava koná jediná mše svatá, a to v 10:00. Po mši bude následovat Farní den.

Události
Archiv
Květnové loutkové divadélko
V neděli 28. května v rámci Farního dne