Bohoslužby na začátku školního roku

Od 1. září již budou slouženy mše svaté jako obvykle, oproti prázdninovému rozpisu přibudou bohoslužby v pátek od 18 hodin u sv. Václava, v sobotu od 8 hodin u sv. Mikuláše a v neděli budou slouženy dvě bohoslužby v kostele sv. Václava: od 8:30 a od 10:30 pro rodiny s dětmi.

Na konci druhé bohoslužby 3. září bude uděleno dětem, učitelům a katechetům požehnání do nového školního roku. Poté bude možnost setkání s katechety a předběžný zápis do kroužků náboženství v naší farnosti.

Po obou nedělních bohoslužbách 3. září bude Farní kafe. Jste srdečně zváni! 

Události
Archiv
Setkávání s Biblí v ruce
Začínáme už ve středu 6. září!