Bohoslužby o Velikonocích 2024
v kostele sv. Václava ve Vršovicích

Květná neděle 24. 3. 2024

8.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a zpívanými pašijemi

10.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a zpívanými pašijemi, pro rodiny s dětmi

Zelený čtvrtek 28. 3. 2024

18.00 Mše svatá s obřadem mytí nohou, po bohoslužbě možnost adorace

Velký pátek 29. 3. 2024

17.00 Křížová cesta

18.00 Velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi

Bílá sobota 30. 3. 2024

19.00 Velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně neděle 31. 3. 2024

8.30 Mše svatá s žehnáním pokrmů

10.30 Mše svatá s žehnáním pokrmů, pro rodiny s dětmi

Velikonoční pondělí 1. 4. 2023

8.30 Mše svatá 

 


Archiv
Příprava na biřmování
Přihlašování do 10. března