Dětská schola

Zakládáme kroužek pro děti, jehož náplní by byl zpěv a aktivity kolem něj (různé hry na procvičení: práce s hlasem, výslovnost…) i určitá katecheze (povídání si nad textem liturgických písní). Zároveň bychom si přáli, aby se časem děcka zapojila aktivně i do hudebního doprovodu při mších.
Zkoušky dětské scholy do konce kalendářního roku se budou konat v neděli 13. 11., 27. 11. a 11. 12., pokaždé od 09:00 do 10:00, v sále u sv. Václava.
Srdečně zveme všechny děti, které by si chtěly zazpívat!


Pro bližší informace můžete napsat na e-mailovou adresu detska.schola@farnostvrsovice.cz

Události
Archiv
Setkávání maminek s dětmi
ve středu dopoledne na faře