Pozvání ke společnému setkávání s Biblí v ruce

Jak číst Bibli? – Nejlépe společně!

… BIBLE, Boží slovo – a zároveň svědectví lidí (autorů), inspirovaných setkáním s Bohem, žijících ale v jiné době a s životními zkušenostmi v mnohém odlišnými od těch našich… Ale přitom se zkušenostmi JEN TROCHU odlišnými, protože se prali se životem, sami se sebou, s touhou po štěstí, s přešlapy vlastními i svého okolí – podobně jako my. Jen historické okolnosti a prostředí byly jiné, a také jazyk, obrazná vyjádření, narážky… Jen se dostat do jejich kůže, abychom porozuměli jejich svědectví!

Pojďme se pokusit číst, debatovat, hledat a objevovat … společně a v souvislostech napříč celou Biblí!

Nebojme se setkávat a vzájemně obohacovat – napříč životními stavy a generacemi…

Skupinu moderuje Pavla Edita Herciková, s biblickým vzděláním a se zkušenostmi ze Svaté země, kde 5 let žila a mimo jiné také provázela české poutníky…

A nyní konkrétní pozvání:

Středa večer na faře u sv. Mikuláše (Vršovické nám. 84) – od 19:00 cca do 20:30 hod.

– Začínáme už ve středu 7. září 2022.

Kontakt: pavla.edit@gmail.com

Události
Archiv
Víkendové setkání Taizé - prosba o ubytování
19. - 21. dubna 2024