Přehled farních aktivit
V září 2022

Služba při bohoslužbách a dalších aktivitách

Ministrování
    • neděle a slavnosti, sraz 15 minut před bohoslužbou
    • pro dospělé a děti od 5 let
Služba kostelníka
    • hledá se pomocník na příležitostný záskok
Pěvecký sbor
    • zkoušky každý týden ve středu večer v kostele sv. Václava
    • zpěv při nedělní bohoslužbě v 8.30 hod, příležitostné koncerty, Noc kostelů
    • hledáme zpěváky
Schola
    • zpěv 2x až 3x měsíčně při nedělní bohoslužbě v 10.30, vánoční koncert, Noc kostelů
    • zkoušky před nedělní bohoslužbou, kdy Schola hraje v kostele sv. Václava
    • hledáme zpěváky
Kapela Missa
    • zpěv 1x měsíčně při nedělní bohoslužbě v 10.30, koncerty
    • zkoušky ve čtvrtek od 19.30 v sále kostela sv. Václava
    • hledáme zpěváky
Zpěv dětí při bohoslužbě (nabídka nové aktivity)
    • nácvik a zpěv jednoduchých písniček při nedělení bohoslužbě v 10.30 hod
    • hledá se pomocník
Náboženství pro děti
    • náboženství pro několik skupin dětí podle věku, dle rozpisu
Časopis Vinice
    • příprava časopisu Vinice, korektury, sazba, tisk a kompletace
    • hledá se redakční rada, pomocníci pro ostatní činnosti
Farní charita
    • administrativa, peněžní sbírky a podpora potřebných, pomoc v domácnosti starým a hendikepovaným lidem, bohoslužby v Zámečku, organizace Dne seniorů a nemocných, výletu pro seniory, Tříkrálové sbírky, spolupráce se sociálním odborem Prahy 10
    • schůzky první pondělí v měsíci večer na faře
    • nutně potřebuje čerstvé pomocníky!
Přímluvná modlitba
    • modlitba za potřeby druhých, např. z Noci kostelů
    • cca 1x měsíčně, den v týdnu bude dle dohody
    • hledá se několik osob k vytvoření malé skupinky


Farní společenství, která se setkávají pravidelně – připojte se!
Modlitební společenství
    • modlitby chval, přímluvné modlitby, práce s Písmem svatým, sdílení
    • každý týden v pondělí večer v sakristii u sv. Václava, příp. online
Kroužek angličtiny
    • konverzace, biblická, všeobecná a volná témata dle domluvy
    • každý týden v pondělí večer na faře
Setkávání maminek s dětmi
    • program pro děti, písničky, sdílení
    • každý týden ve středu od 10 hodin na faře
Setkávání nad Biblí
    • čtení, debatování, hledání, objevování
    • každý týden ve středu od 19 hod na faře
Setkávání seniorů
    • v současné době se neschází, hledá se organizátor/organizátoři
Modlitba matek
    • setkání mají pevný řád, dané modlitby, chvály, prosby nejen za vlastní děti
    • liché čtvrtky večer na faře, příp. online
Mariina legie
    • setkání mají pevný řád, sdílení, šíření víry ve světě
    • každý týden v úterý od 19 hod na faře
Loutkové divadlo
    • představení pro děti poslední neděli v měsíci od 16.30 hod na faře
Pánský klub
    • sdílení, sportovní aktivity v sále, přednášky, účastníci se zapojují do tvorby programu
    • zatím není dohodnuto
Dámský klub
    • v současné době se neschází, hledá se organizátorka/skupina organizátorek


Jednorázové farní aktivity
Duchovní obnova pro manžele (26.–30.10.2022)
    • několikadenní setkání, program pro manžele dopoledne a večer, děti mají vlastní program, odpoledne společné
Mikulášská (5.12.2022)
    • akce pro děti v kostele sv. Mikuláše při příležitosti jeho svátku
Společenský večer (20.1.2023)
    • setkání farníků v kulturním centru Vzlet, s programem
Farní výlet (3.6.2023)
    • jednodenní výlet autobusy, nabídka variant programu, mše svatá, společné grilování
Tělesná obnova (červen 2023)
    • několikadenní pobyt rodin (i neúplných) a jednotlivců, sportovní aktivity, mše svatá, olympiáda pro děti
Poutě
    • podzimní noční pouť na Svatou Horu, svatoprokopská pouť na Sázavu (červen)
Noc kostelů (červen 2023)
    • hledá se pomocník s organizací
Výjezdy do zahraničí (srpen)
    • letos v srpnu byl pobytový zájezd v domě Velehrad, Dolomity
Tábor pro děti (srpen)
    • letní týdenní tábor pro děti z farnosti (pro děti od 6 let)
    • vítaná pomoc s vyhledáváním objektu pro tábor
Voda pro mládež (září)
    • víkendová akce pro děti od 12 let
Charitativní bazárky (nejbližší bude 9. a 16.10.2022)
    • organizace bazárků dětského šatstva, obuvi a hraček
a další…

Akce, které ve farnosti probíhaly v minulosti
(letos neproběhnou, pokud se nenajde někdo, kdo by se ujal jejich organizace)
Výroba adventních věnců
Dětský karneval
Dětský den

 V případě zájmu o zapojení do některé z aktivit můžete kontaktovat farní kancelář (kancelar@farnostvrsovice.cz, 725 561 709).              

Podrobný soupis farních aktivit najdete na tomto odkazu.

Události
Archiv
Pozvání ke společnému setkávání s Biblí v ruce