Příprava na biřmování
ve vršovické farnosti

V neděli 17. března 2024 začíná v naší farnosti příprava na biřmování, zváni jsou zájemci starší 15 let.

Setkání budou pravidelně v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava.

Na programu jsou modlitby chval, krátká katecheze a skupinky, ve kterých si budeme povídat o úryvcích z Bible.

Svátost biřmování bude udělena v kostele sv. Václava týden po Letnicích, v neděli 26. května 2024. Přípravy budou končit v červnu. 

Kdo byste se chtěli účastnit příprav na biřmování, pošlete e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz. Prosíme, abystew ovedli rok svého narození, abychom mohli rozdělit účastníky do skupinek.

První setkání proběhne v neděli 17. března 2024 od 18 hodin. 

Přihlašování nejpozději do 10. března 2024.


Události
Archiv
Mše svaté na Štědrý den a ve Vánoční době
V kostelech sv. Václava a sv. Mikuláše