Sbírka na pomoc Turecku a Sýrii
Charita Česká republika

Charita vypsala sbírku na pomoc lidem zasaženým zemětřesením. 

Přispět můžete zde: 

Události
Archiv
Volby do pastorační rady
návrhy kandidátů do 5. února