Setkávání s Biblí v ruce
Začínáme už ve středu 6. září!

Od středy 6. září opět začne setkávání s Biblí v ruce na faře u sv. Mikuláše s pravidelným začátkem v 19 hodin. V září proběhnou dvě setkání, 6. a 13. září, poté budeme pokračovat v říjnu.

Setkáváme se zde při četbě, diskuzi, odkrývání významů biblických textů a v následné modlitbě. Letos si na začátku uděláme malý přehled ohledně biblických knih a doby jejich vzniku, abychom z nich následně o to vydatněji čerpali.

Události
Archiv
Slavnost Těla a Krve Páně
ve čtvrtek 8. června 2023