Slavnost Těla a Krve Páně
ve čtvrtek 8. června 2023

Slavnost Těla a Krve Páně (Božího těla) se bude v naší farnosti slavit ve čtvrtek 8. června při bohoslužbě v kostele sv. Mikuláše od 8 hodin ráno, s vystavením Nejsvětější svátosti.

Ve čtvrtek jste také zváni do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude Mons. Jan Graubner od 17 hodin sloužit slavnostní mši svatou, po které bude následovat tradiční eucharistické procesí.  

Události
Archiv
28. května mše svatá od 10 hodin
Seslání Ducha svatého a Farní den