Úvodní setkání budoucí dětské scholy
Středa 28. září 2022 po poutní mši od 10 hodin

Zveme děti ve věku přibližně 5-12 let (zhruba 1.-7. třída), dle zájmu, které mají chuť zpívat při dětské bohoslužbě, na nezávazné úvodní setkání a vzájemné seznámení. Cílem je obnovit dětský zpěv v rámci bohoslužby s těmi, kteří by dál měli o zpívání zájem. Na začátek si zkusíme některé pěvecké hry a jednoduché písničky.
Sejdeme se v sále v kostele sv. Václava ve středu 28. září po poutní mši, která začíná v 10 hodin. 

Archiv
Přehled farních aktivit
V září 2022