Výsledky voleb do pastorační rady

V neděli 26. března 2023 proběhly v naší farnosti volby nové pastorační rady. Farníci starší 15 let mohli dát svůj hlas maximálně 5 z 13 možných kandidátů.

Celkem bylo odevzdáno 166 platných hlasovacích lístků (67 při bohoslužbě v 8.30 a 99 při bohoslužbě v 10.30). Nejvíce hlasů dostalo těchto 5 kandidátů, kteří se stávají na následujících 5 let členy nové pastorační rady:

1. Vladimír Jeništa (120 hlasů)

2. Martin Jeništa (82 hlasů)

3. Alice Hamplová (76 hlasů)

4. Kristýna Dubnová (72 hlasů)

5. Pavel Kryl (67 hlasů)

Novým členům a členkám pastorační rady vyprošujeme pro jejich službu hojné Boží požehnání.

Události
Archiv
Bohoslužby o Velikonocích 2023
v kostele sv. Václava ve Vršovicích