Devadesátiny kostela sv. Václava
Ludmila Müllerová

V neděli 20. září 2020 jsme měli v kostele sv. Václava velkou slávu. Připomínali jsme si, že před devadesáti léty byl kostel sv. Václava slavnostně vysvěcen. Tehdy to byla pro věřící z Vršovic obrovská radost. Vždyť se jim podařilo vystavět krásný moderní kostel.

I pro nás to je veliká radost, že zde máme takový krásný kostel. Na tu nedělní oslavu jsme se připravovali již v předstihu. Po dobu prázdnin probíhala v kostele oprava lavic, dopadlo to velmi hezky. Lavice září novým nátěrem a vypadají jako nové. Proběhl zde velký úklid a kostel jsme vyzdobili červenými a bílými karafiáty. Vzadu v kostele byly umístěny panely z historie kostela. Připravoval se program pro děti a dospělé, který měl proběhnout po společném obědě. Ten se měl konat venku za kostelem. Byly objednány otevřené stany, skládací stoly a lavice. Všechno se s pomocí Boží zvládlo.

Mši svatou sloužil otec biskup Václav Malý. Přišli také naši bývalí faráři P. Pavel Kuneš a P. Stanisław Góra. Společně koncelebrovali s biskupem a s naším otcem Arturem. Biskup nás všechny srdečně přivítal a vzpomněl na architekta Josefa Gočára, na všechny, jimž vděčíme za postavení kostela, na věřící, kteří do kostela přicházeli. Také vzpomínal na všechny, kteří by zde s námi rádi byli, na staré, nemocné, kteří nemohli přijít. Také na věřící, kteří se bojí nákazy koronavirem. Požádal nás, abychom se za ně všechny modlili. Mše svatá byla krásná. Střídavě jsme zpívali písně tzv. rytmické a také písně za doprovodu varhan. Pan biskup měl kázání na 1. čtení, které bylo z proroka Izaiáše, kapitola 55., verš 6.–9.

Protože pan biskup měl zrovna narozeniny, při poděkování za jeho návštěvu mu jménem farnosti popřáli k narozeninám Olga Škochová a Pavel Kryl. Předali mu kytku a dárek. Po požehnání, které nám udělil, zahřměl kostelem svatováclavský chorál za doprovodu varhan.

Po mši svaté jsme šli na oběd. Vláďa Jeništa a Lukáš Borský navařili třicet litrů výborného guláše. Velkým překvapením bylo řeznické auto, kde se opékala šunka. Byla opravdu výborná. Ochutnali jsme sladké a slané pečivo, které přinesly naše farnice.

Po obědě byl připravený program. Loutkové divadlo, různé hry a plnění různých disciplin s dětmi. V kostele se konala přednáška Ing. architekta Mgr. Norberta Schmidta o vynikajících kostelních stavbách z 20. století. Mezi ně patří náš kostel sv. Václava.

Po přednášce jsme ještě za kostelem povídali a vůbec se nám nechtělo domů. Byl krásný slunný den, který naši radost z vydařené slavnosti ještě zvýšil. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o úspěch slavnosti.

Ludmila Müllerová

Události
Archiv
Farní tábor v Jesenici
letní tábor Vršovické Charity organizovaný farní mládeží