Farní tábor v Jesenici
letní tábor Vršovické Charity organizovaný farní mládeží

Letošní dětský tábor probíhal od 2. do 9. srpna, na pro nás novém tábořišti na faře v Jesenici. Tábor organizoval tým farní mládeže pod vedením Nicole Hamplové. Celotáborová hra měla téma Mumínci. Celkem bylo v Jesenici 29 dětí z naší farnosti a 18 vedoucích. Akce se konala s finančním přispěním městské části Praha 10.

Štítky
Upravit
Události
Archiv
Pašijový týden
nedělní zamyšlení P. Artura Matuszka