Ohlédnutí za Nocí kostelů
od Štěpána Škocha

Druhého června proběhla v obou našich kostelích každoroční Noc kostelů. Když jsem minulý rok přebíral po Martinovi Peroutkovi organizaci Noci kostelů v kostele sv. Václava, zamýšlel jsem se nad smyslem a možnostmi této akce. Přemýšlel jsem, jak v kulturně poznávací a turisticko-zábavní povaze akce více akcentovat duchovní rozměr. Rozhodl jsem se pomocí duchovně zaměřených hudebních vystoupení a zajímavým nasvícením kostela vytvořit atmosféru, která bude zvát k zastavení, setrvání a meditaci. To se minulý rok celkem hezky podařilo, a proto jsem tento koncept opakoval i letos. Díky Olze Polanské a chrámovému sboru, Ondřeji Škochovi se Scholou sv. Václava a Milli Janatkové jsme měli krásné hudební vstupy, Jenda Rückl zajistil dvě velmi příjemně koncipované a poutavé přednášky o kostele a Cyril Škoch se postaral o zajímavé nasvícení prostoru. 

Letos jsem měl víc času sledovat dění v kostele. Moc mne potěšilo, když jsem viděl, jak i „obíhači akcí a lovci razítek“ se zájmem sledují měnící se světelné atmosféry. Mile mě překvapilo, jak velká část návštěvníků sedá do lavic i mimo přednášky a koncerty a užívá si dojem z prostoru. 

Když jsem však viděl, jak citlivě a neinvazivně navazuje Michal Žilka hovory s účastníky akce, došlo mi, že Noc kostelů může mít další podstatný rozměr, a tím je EVANGELIZACE. Byl jsem nadšen a Michalovi tímto ještě jednou děkuji. 

Dalším novým poznáním pro mne bylo to, že mezi 22. a 23. hodinou se v kostele začali objevovat příjemně a otevřeně působící mladí lidé. Jelikož za tmy byla hra světel velmi působivá, vzal jsem si ještě na chvíli soprán saxofon a doplnil Cyrilův Light design improvizací. V kostele se tak vytvořila krásná kontemplativní atmosféra. 

Letošní Noc kostelů u svatého Václava navštívilo 610 návštěvníků. Celá akce proběhla důstojně a v příjemné atmosféře. 

Kromě výše zmíněných bych chtěl také poděkovat Markétě Řečínské a Kristýně Dubnové za pomoc s produkčními záležitostmi, Otci Arturovi a pastorační radě za podporu, a také všem, kteří se starají o chod a údržbu našich kostelů. Události
Archiv
Několik fotek z návštěvy pana kardinála Maria Grecha
v kostele sv. Václava v neděli 12. února