Tramvají do klášterů
Výlet pro seniory

Výlet pro seniory tramvají po klášterech 30. dubna se velice vydařil - jak počasím, tak i obsahem a vzájemnou pomocí a laskavostí. Všech 28 účastníků velice zaujal výklad s. benediktinky Venio Petry v klášteře na Bílé Hoře a Antonína Rückla v Břevnovském klášteře. Oba průvodci dělají tuto činnost fundovaně, s láskou a opravdovým zaujetím. A nás navíc potěšilo, že průvodce i pracovnice v infocentru Břevnovského kláštera jsou sourozenci našeho Jendy Rückla.

Události
Archiv
Devadesátiny kostela sv. Václava
Ludmila Müllerová