Adventní duchovní cestička pro děti
a drobná vyráběcí aktivita

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.( J 1,9)

Letošní advent i vánoční oslavy budou jiné, než v minulých letech. Nemůžeme se všichni setkávat při nedělních bohoslužbách, nevíme, jak budeme moci slavit Vánoce. Víme však, co budeme slavit:

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lk 2, 13).


Do tmy, nejistoty a obav přináší dítě Ježíš světlo, pokoj a naději. Bůh nám chce být nablízku!

Zkusme během adventu kromě příprav doma (například pomocí rozsvěcování hvězdiček, jako jsme dělali i vloni) vyrobit jednoduchou lucernu*, kterou si vyzdobíme a na Vánoce přineseme k betlému, abychom si ji mohli zapálit Betlémským světlem. Můžeme si tak snáze představit, že i naše srdce může být takovou lucernou, do které přijmeme Boží světlo, aby osvěcovalo nás, naše blízké i nás svět.

*Vezměte třeba zavařovací sklenici od okurek, ozdobte nalepením tenkých barevných papírů nebo listů či vystříhaných ozdob. Nahoře pod závitem omotejte drátkem a udělejte držátko, abyste mohli lucernu nést. Připravte si svíčku.


Události
Archiv
Dračí doupě ve farním doupěti
hledáme hrdiny do skupiny