Diplomacie - pravidla hry
průběžná hra čtvrtečního spolča

Ahoj,

Tady jsou zjednodušená pravidla hry "Diplomacie":

Hra se hraje na této mapě Evropy:začíná rokem 1901, hrají se dvě kola za rok (jarní a podzimní) po podzimním kole se vyhodnocuje množství ovládaných "zdrojů", neboli zásobovacích center -  červených puntíků na mapě. Každý hráč ovládá ty puntíky na kterých stojí a ty, na kterých stál jako poslední. Po podzimním kole jsou hráči přidány, nebo ubrány špendlíky tak, aby jejich počet odpovídal počtu ovládaných "zdrojů". Vítězí hráč, který ovládne většinu mapy.

Každý tah má tři fáze: diplomatické vyjednávání, zadání rozkazů (tajné) vyhodnocení tahů (provádí vedoucí hry).

Rozkazy mohou být:

Hold - držet pozici (špendlík zůstává na místě, pro špendlíky které nedostaly rozkaz, platí rozkaz držet pozici).

A Edinburg H

Move - přesunout se na sousední pole - provincii (nikoliv na sousední červený puntík). Každý hráč má pozemní jednotky "A" (jako armáda) a námořní jednotky "F" jako flotila. Pozemní jednotky nemohou samy na moře, flotily nemohou do vnitrozemí.

A Edinburg - Yor

Support - podporovat jinou jednotku v sousední provincii. Pokud dvě jednotky usilují o stejné pole, vyhrává jednotka, kterou podporuje více jiných jednotek (mohou to být jednotky různých hráčů).

A Edinburg S A Yor

Cut support -
zrušení podpory, podpora je zrušena také, pokud se jednotka přesune na pole nesousedící s podporovanou jednotkou.

Convoy - flotila stojící na moři mezi dvěma pobřežními provinciemi může převést pozemní jednotku z pobřeží na pobřeží. Pozemní jednotka musí v daném kole dostat rozkaz k přesunu do cílové provincie a flotila musí dostat kopii tohoto rozkazu, včetně identifikace pozemní jednotky. Např:

A Edinburg - Norway

F North Sea - C (A Edinburg - Norway)


Pohyb Pohyb jednotek v některých výjimečných oblastech:

Kiel a Cařihrad:

Díky vodním cestám v těchto územích je možné, aby je flotily, které v jednom tahu obsadily jedno pobřeží, později opustily z pobřeží druhého.
Stejně tak armády mohou tato území obsadit a opustit bez ohledu na vnitřní vodní cesty. Neznamená to ale, že jednotky mohou dotyčná území přeskočit.

 Území se dvěmi pobřežími (Bul, Spa a StP):

Flotila, která obsadí jedno z těchto území, je sice kontroluje celé, ale kotví jen u jednoho pobřeží a může se později přesunout pouze do prostoru s tímto pobřežím sousedícím.
Dostane-li flotila povel k přesunu do jednoho z těchto území a stojí-li tak, že by mohla obsadit obě pobřeží, musí být v rozkazu výslovně uvedeno, ke kterému pobřeží se má přesunout. Pokud tento údaj chybí, je rozkaz neplatný a flotila se nemůže přesunout.

Poražené jednotky a Pat - Stand-off:

V případě, že dvě nepodporované, nebo stejně podporované jednotky dostanou rozkaz k přesunu do totožné provincie, dojde k Stand-offu a žádná jednotka se nikam nepřesouvá. V případě že na cílovém poli stojí třetí jednotka, Stand-off dvou sousedících jednotek ji neovlivní.

Poražená jednotka se stáhne, rozkaz ke stažení se zadává přednostně před následujícím tahem, jednotka nesmí nikdy ustoupit do obsazeného prostoru, do prostoru, ze kterého přišel ji zahnavší útočník, nebo do prostoru, který zůstal volný díky patové situaci.

Pokud není žádný příhodný prostor pro ústup k dispozici, jednotka je rozpuštěna, tzn. je odstraněna z herního plánu.

Počáteční rozložení hry:

Anglie (tmavomodré hrací kameny):
F Londýn, F Edinburgh, A Liverpool
Francie (světle modré):
A Paříž, A Marseille, F Brest
Itálie (zelené):
A Řím, A Benátky, F Neapol
Německo (černé):
A Berlín, A Mnichov, F Kiel
Rakousko-Uhersko (červené):
A Vídeň, A Budapešť, F Terst
Rusko (bílé):
A Moskva, A Varšava, F Petrohrad (jih), F Sevastopol
Turecko (žluté):
A Cařihrad, A Smyrna, F Ankara

Podrobná pravidla v češtině zde

Těším se na čtvrtek!

Martin

Události
Archiv
Spolčátko - videopozdrav s Cool Jonášem
Nebrat se úplně vážně je Cool!