Náboženství pro děti 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 se budou scházet následující skupinky:


Předškolní děti a 1. třída

Středa 16:30 – 17:30 na faře 

katechetka Anna Kalcovská (anna.kalcovska@farnostvrsovice.cz)


Příprava ke svátostem (2. – 3. třída)

Pondělí 16:00 – 17:00 v sále u sv. Václava

katecheté Hanka a Petr Svobodovi (hana.svobodova@farnostvrsovice.cz)


3.–5. třída (po 1. sv. přijímání)

Pondělí 16:45 – 17:45 na faře

katecheté Lukáš Duchek a Alžběta Matochová (lukas.duchek@gmail.com)


6. třída 

Pondělí 17:00 – 18:00 v sále u sv. Václava

katecheté Hanka a Petr Svobodovi (hana.svobodova@farnostvrsovice.cz)


Starší děti a mládež

dle domluvy

katecheté Anna, Lucie a Petr Svobodovi (ani.svobodova@email.cz)


Výuka začne v týdnu od 2. října. 

V neděli 3. září bude možnost sejít se s katechety po druhé mši svaté u sv. Václava, proběhne také předběžný zápis do kroužků.

Katechety také můžete kontaktovat na uvedených e-mailových adresách.

Pokud si nejste jisti, do které skupinky vaše dítě patří, kontaktujte některého z katechetů či farní kancelář (kancelar@farnostvrsovice.cz).


Těšíme se na vás!
Události
Archiv
Farní loutkové divadélko
v sezóně 2022-2023