Dopis farníkům
informace o současném vývoji v záležitosti farní budovy

Milí farníci,

vršovická fara u kostela sv. Mikuláše, kterou farnost využívá již více než 100 let, je budovou bývalé vršovické školy. Jejím vlastníkem není naše farnost, ale MČ P10. S výhledem do budoucna je v zájmu farnosti, aby měla zázemí v nemovitosti, která bude jejím vlastnictvím. Z tohoto důvodu bylo zahájeno jednání s MČ P10 o možném odkoupení budovy fary. Cena prodeje, stanovena znaleckým posudkem, přesahuje částku 18 mil. Kč. Naše farnost nemá žádné volné prostředky, žádný majetek, ani stálé příjmy. Z tohoto důvodu bylo jednání zahájeno na základě příslibu ze strany Arcibiskupství pražského, že farnosti v této záležitosti pomůže. Jelikož se ale současná finanční situace AP podstatně zhoršila, byl jsem informován generálním vikářem Mons. Janem Balíkem, že farnost v této záležitosti nemůže počítat s žádnou podporou ze strany AP. Nebude nám poskytnut ani finanční dar, ani půjčka. V této situaci budeme muset od koupě nemovitosti odstoupit. Jsme odkázáni na to, že s rostoucí nejistotou budeme čekat, co nastane, až vyprší dosavadní smlouva.

Pro naši a budoucí generace farníků je naprosto zásadní, aby farnost měla ve svém vlastnictví nějaké trvalé zázemí, včetně bytu pro kněze. Zdá se, že jediným řešením, které nám v nastalé situaci zbylo, je doufat v Boží pomoc a že se najde někdo, komu záleží na farnosti a zároveň by měl nějaké „přebytečné“ miliony, nebo by mohl darovat nemovitost, nebo nemovitost učinil předmětem dědictví ve prospěch farnosti.

Pamatujme, prosím, ve svých modlitbách na naši farnost. Modleme se za všechny, kteří naši farnost podporují.

P. Artur Matuszek

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - Neděle 22. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
úterý 24. listopadu - památka sv. Ondřeje Dũng Laca, kněze, a druhů, mučedníků * neděle 29. listopadu - 1. neděle adventní