Ferman loutkového divadélka 2021-22
farní loutkové divadélko hraje na faře jednou měsíčně zdarma pohádky pro děti

neděle 31. 10. 2021 v 16.30h: Kašpárek čarodějem

neděle 12. 12. 2021 v 16.30h: princ Bajaja

neděle 30. 1. 2022 v 16.30: Zkamenělý rytíř

neděle 27. 2. 2022 v 16.30:Čert a Káča

neděle 27. 3. 2022 v 16.30h: Perníková chaloupka

neděle 24. 4. 2022 v 16.30h: Princezna Světluška

neděle 29. 5. 2021 v 16.30h Pohádka na vaše přání!

Pro radost a potěchu hrají:
Hanka – nebojácná vzácná heroina,
Jířa - démonická tragédka,
Luděk - oslnivý bonviván i nebezpečný vodič draků,
Franta - hráč na nástroje drnkací, cinkací a tenoro basový pěč,
Dana - životem zkoušená principálka.Štítky
Upravit
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 7. listopadu - 32. neděle v mezidobí
úterý 9.11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky, středa 10. 11. – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, čtvrtek 11. 11. - Památka sv. Martina, biskupa, pátek 12. 11. -Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, sobota 13.11. - Památka sv. Anežky České, panny, neděle 14. 11. - 33. neděle v mezidobí.