OZNÁMENÍ - neděle 1. ledna, Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Neděle 8. ledna je slavnost Křtu Páně

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 6. ledna je Slavnost Zjevení Páně. Srdečně zveme na mši svatou v 18 hodin v kostele sv. Václava.

• Tříkrálovou sbírku, která je určitým milým oslovováním spoluobčanů, plánujeme na období od 3. do 9. ledna. Její průběh v naší farnosti bude záviset i na počtu koledníků, zatím jich přihlášených máme málo. Pokud byste se do Tříkrálové sbírky rádi zapojili, ozvěte se prosím na kontakty farní charity (charita@farnostvrsovice.cz). 

• V pátek 20. ledna se od 19 hodin uskuteční Společenský večer v KČ Vzlet. Letošní téma je trochu agentské: „Protřepat Nemíchat“. Vstupenky lze koupit v kostele za zvýhodněnou cenu, na místě určitě nebudou levnější. Zájemci o předtančení se můžou hlásit u V. Jeništy. Letos budeme, stejně jako loni, potřebovat pomoc před, při i po skončení večera. Bližší informace u V. Jeništy.

• Zveme zájemce o křest a jiné svátosti, aby se obrátili na pana faráře Artura Matuszka (farar@farnostvrsovice.cz, tel 607 084 855).


Z liturgického kalendáře:  
Pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 25. prosince, Slavnost Narození Páně
Neděle 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie