OZNÁMENÍ - neděle 10. března, 4. neděle postní
Neděle 17. března je 5. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. 

• Dnes je poslední den, kdy je ještě možné přispět na Papežské misijní dílo, a to na účet naší farní charity (3400038319/800; VS 333) s poznámkou „Dar na misie“. 

• V pátek 15. března večer se v sále u sv. Václava bude konat postní duchovní obnova pro muže. Povede ji P. Ambrož Petr Šámal, premonstrát, sekretář opata Strahovského kláštera. O týden později, v pátek 22. března, se uskuteční postní duchovní obnova pro ženy, kterou povede P. Petr Glogar, bosý karmelitán a terapeut. Přednášky budou zahájeny cca v 19 hodin, doporučujeme zúčastnit se předtím mše sv. (od 18:00) a křížové cesty (17:15). 

• V sobotu 16. března zveme do kostela sv. Václava na Den (nejen) seniorů a nemocných. Hostem bude kněz a hudebník P. Jaroslav Konečný, bývalý vršovický kaplan, nyní farář ve Vlašimi. 

• V neděli 17. března v 18 hodin začnou v sále u sv. Václava přípravy na biřmování.  Dnes je poslední den, kdy je ještě možné se k přípravám přihlásit, a to e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz). 

• V sobotu 23. března proběhne úklid kostela před velikonočními svátky. Prosíme, aby se úklidu zúčastnilo co nejvíce farníků!

• V postním období se každý pátek od 17:15 koná v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty. Prosíme ty, kdo by byli ochotni některý pátek tuto pobožnost vést, aby se napsali do tabulky vzadu na stole.

• Na stole za lavicemi najdete vytištěné podklady pro třetí postní setkání modlitebních skupinek. Texty si můžete stáhnout také z farního webu, najdete je pod tímto odkazem.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 3. března, 3. neděle postní
Neděle 10. března je 4. neděle postní