OZNÁMENÍ - neděle 10. dubna, Květná neděle
Neděle - 17. 4. je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

• Dnešní sbírka i sbírka příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. 15. dubna se koná Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Všem dárcům děkujeme.

• Srdečně zveme na duchovní koncert, který se uskuteční dnes od 18.30 u sv. Václava. Zazní Stabat Mater od Jakuba Jana Ryby. Vstupné dobrovolné.

• Příležitost ke svátosti smíření bude v úterý 12. 4. od 16.00 do 18.30 hodin v kostele sv. Václava, zpovídat budou dva kněží.

• Na Zelený čtvrtek se bude konat bohoslužba od 18 hodin, po obřadech bude možnost tiché adorace.

• Na Velký pátek bude v kostele sv. Václava probíhat křížová cesta od 17 hodin, velkopáteční obřady začnou v 18 hodin.

• Na Bílou sobotu se sejdeme k velikonoční vigilii ve 20.30 před kostelem sv. Václava.

• V neděli 17. 4. budeme v 8.30 a v 10.30 slavit Zmrtvýchvstání Páně, s žehnáním pokrmů.

• Přehled velikonočních bohoslužeb najdete na nástěnkách, na webu a ve Vinici.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 3. dubna, 5. neděle postní
Neděle - 10. 4. je Květná neděle