OZNÁMENÍ - Neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně
neděle 17. ledna – 2. neděle v mezidob
  • Na provoz a potřeby naší farnosti je možné přispívat na farní účet
    280828389/0800. Všem dárcům děkujeme!

  • Dnešním svátkem končí doba vánoční, od pondělí začíná liturgické mezidobí.

  • Prosíme dárce, kteří v minulém roce přispívali farnosti, a využijí potvrzení o daru, aby informovali Ivonu Novákovou o případných změnách adresy a kontaktních údajů na e-mail: yvonanovakova@email.cz

  • Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu. Nedělní bohoslužby pro veřejnost se nekonají.

  • Tříkrálová sbírka bude letos probí on-line, prosíme o příspěvky přes web www.trikralovasbirka.cz Kasičky však mohou být umístěny ve veřejně přístupných prostorech, máme je v obou kostelích pro příspěvky v hotovosti.

  • Nadále platí možnost individuální duchovní péče, v případě potřeby stačí kontaktovat pana faráře: Mons.ThLic. Artur Matuszek, Th.D., tel.: 607084855, email: farar@farnostvrsovice.cz

Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - Neděle 3. ledna - 2. neděle vánoční
středa 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně * neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně