OZNÁMENÍ - neděle 10. prosince, 2. neděle adventní
Neděle 17. prosince je 3. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 15. 12. se v kostele sv. Václava budou stavět vánoční stromy, a to po mši svaté cca v 18:45. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s touto fyzicky náročnou prací, aby dorazili v hojném počtu. Abychom měli představu, kdo přijde, zapište se prosím na papír vzadu na lavici.

• V sobotu 16. 12. proběhne od 15 hodin v sále kostela sv. Václava adventní duchovní obnova, povede ji náš pan farář. Na závěr duchovní obnovy bude sloužena mše svatá s nedělní platností.

• Příští neděli končí sbírka dárků akce „Vánoce dál“. Prosíme o dodání zbývajících balíčků, označených příslušnými čísly, nejpozději do neděle 17. 12.

• Příští neděli 17. 12. po obou mších sv. proběhne tradiční finanční sbírka naší farní charity. Prosíme také o přihlášení dobrovolných skupinek do tříkrálového koledování (mohou se hlásit i jednotlivci, ze kterých skupinky vytvoříme). Můžete se zapsat na papír vzadu na lavici, nebo se ozvat na kontakty farní charity.

• Příští neděli 17. 12. se od 18 h uskuteční Vánoční koncert kapely Napořád v Divadle Mana, vystoupí zde i Schola od sv. Václava. Bude uvedena premiéra klipu k písni pro děti uvězněných rodičů „Srdce za zdí“. Jste srdečně zváni!

• V pátek 22. prosince bude od 15 do 18 hodin v kostele sv. Václava příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky. Kromě tohoto data je možné přistoupit ke svátosti smíření půl hodiny před kteroukoliv bohoslužbou slouženou v kostele sv. Václava.

• V adventním a vánočním čase bychom chtěli veřejnosti zpřístupnit oba naše kostely. K tomu jsou potřeba dobrovolníci, kteří věnují čas hlídání některého z kostelů. Tabulku, do které se můžete zapisovat, najdete vzadu na lavici. Budeme vděčni všem, kdo se této služby ujmou.

• Vzadu na stole i na farním webu najdete natištěné materiály k druhému setkání adventních modlitebních „buněk“.

• Farní společenský večer se uskuteční v pátek 19. ledna ve Vzletu. Téma zní „Poletíme na Havaj“.

• Od března do června 2024 bude probíhat příprava na biřmování každou neděli od 18 do 20h v sále. Zváni jsou všichni zájemci starší 15 let. Přihlašování bude spuštěno po Novém roce.

Z liturgického kalendáře:
Středa 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Čtvrtek 14. prosince je památka Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 3. prosince, 1. neděle adventní
Neděle 10. prosince je 2. neděle adventní