OZNÁMENÍ - neděle 10. října- 28. neděle v mezidobí
Pátek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky  církve, neděle 17. 10. - 29. neděle v mezidobí

• Dnes je říjnová sbírka do fondu mzdové podpory duchovních v arcidiecézi, příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Velké poděkování všem, kteří se včera podíleli na odstranění koberce a následném úklidu.

• Během října zvláště pamatujme na modlitbu svatého růžence.

• Od října se rozběhla pravidelná výuka náboženství, pokud byste své dítě chtěli ještě přihlásit, obraťte se na katechety příslušné věkové skupiny.

• Ještě dnes probíhá tradiční farní charitativní bazar dětského a teenager oblečení, přijďte si vybrat.

• V pondělí 1. 11. o Slavnosti Všech svatých jako každý rok vzpomeneme na naše blízké zemřelé. Chcete-li, aby jejich jména zazněla při mši svaté, pošlete je v době od 17. do 31. 10. na e-mail: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz nebo čitelně (nejlépe hůlkově) napište na lísteček a vhoďte do připraveného košíčku buď v kostele sv. Václava nebo sv. Mikuláše.

• Od 27. 10. do 31. 10. 2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena, ale počet přihlášených je neomezený.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

• Záležitosti farní kanceláře (matrika) a nedělní oznámení:
jana.biskupova@farnostvrsovice.cz
tel.: 722 974 602
(Prosím informace do oznámení posílejte do čtvrtka 15 hodin)

Přejeme všem požehnaný týden.
Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 3. října - 27. neděle v mezidobí
Pondělí 3. 10. - Památka sv. Františka z Assisi, čtvrtek 30. 9. - PamátkaPanny Marie Růžencové, neděle 10. 10. - 28. neděle v mezidobí