OZNÁMENÍ - neděle 11. prosince, 3. neděle adventní
Neděle 18. prosince je 4. neděle adventní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Děkujeme našemu sboru a paní varhanici, že jsme dnes při mši mohli zpívat tradiční Benešovské roráty.

• Od 16 hodin si dnes odpoledne můžete přijít poslechnout do kostela sv. Václava Adventní koncert, který pořádá MČ Praha 10.

• Ve čtvrtek 15. 12. budeme v kostele sv. Václava instalovat vánoční stromky a následně bude potřeba kostel uklidit. Prosíme všechny, kdo by byli ochotni se do této akce zapojit, aby přišli ve čtvrtek v 17 hodin do kostela sv. Václava.

• V pátek 16. 12. bude od 15:00 do 18:30 v kostele sv. Václava příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky, zpovídat budou dva kněží. Kromě tohoto data je možné přistoupit ke svátosti smíření půl hodiny před kteroukoliv mší svatou slouženou v kostele sv. Václava nebo po domluvě s panem farářem Arturem Matuszkem.

• V neděli 18. prosince se v 19:30 uskuteční tradiční Vánoční koncert v divadle Mana. Můžete se těšit na Nitky Best off – Ondřeje a Štěpána Škochovy, Kapelu Napořád akusticky a Scholu od sv. Václava. Vstupenky lze koupit v předprodeji divadla Mana.

• Od neděle 18. do pátku 23. 12 v odpoledních hodinách bude před kostelem sv. Václava probíhat kulturní akce Prahy 10 nazvaná Vánoční náměstí. Rádi bychom v těchto dnech (a také o vánočních svátcích) vždy alespoň na pár hodin zajistili otevřený kostel. Prosíme ty, kdo by byli ochotni věnovat svůj čas hlídání kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na lavici, nebo napsali e-mail na adresu farní kanceláře.

• Z kostela si dnes můžete odnést vytištěné materiály na druhé setkání adventních modlitebních skupinek. Text najdete také na farním webu.

• Připomínáme těm, kdo si vzali lísteček s vánočním přáním od našich bližních v nouzi, že dárky je potřeba přinést do kostela nejpozději příští neděli (18. 12.).

• Od soboty 17. 12. do pátku 23. 12. (s výjimkou neděle 18. 12.) se budou každé ráno konat v kostele sv. Mikuláše roráty se Staročeskými rorátními zpěvy. V sobotu začnou v 8 hodin, ve všední dny v 7 hodin. V tomto období (od 17. do 23. 12.) se v naší farnosti nebudou konat žádné jiné bohoslužby, pouze nedělní mše svaté.

• Podrobný program bohoslužeb konaných před Štědrým dnem a ve Vánoční době najdete na nástěnkách a na farním webu.

Z liturgického kalendáře:  

    Úterý 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

    Středa 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

    Neděle 18. prosince je 4. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 4. prosince, 2. neděle adventní
Neděle 11. prosince je 3. neděle adventní