OZNÁMENÍ – Neděle 11. října 28. neděle v mezidobí
čtvrtek 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve | pátek sobota 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka | neděle 18. října – 29 neděle v mezidobí
Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Na příští neděli byla plánována arcidiecézní sbírka na misie, která vzhledem k situaci, proběhne v dosud neohlášeném náhradním termínu.


V následujících dvou týdnech zůstávají nadále bohoslužby ve všední den a v sobotu (s omezením na 10 osob). Nedělní bohoslužby 18. 10 a 25. 10 se s ohledem na platná proti-epidemiologická opatření ruší. Kostel bude otevřen k modlitbě a přijetí svátostí od 8 do 11 hodin. Aktuální informace budeme zveřejňovat na webu, facebooku a v případě větších změn v informačních mailech abonentům Vinice.


Plánované loutkové divadélko na faře v říjnu rovněž odpadá, manželský koláč se prozatím přesouvá na neděli 1. 11.


UPDATE:
Kroužky náboženství od středy odpadají.


Přejeme všem požehnaný týden

Archiv
Schola
pozvánka na zkoušky