OZNÁMENÍ - neděle 11. února, 6. neděle v mezidobí
Neděle 18. února je 1. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Pokud byste farnosti rádi přispěli a nemáte u sebe hotovost, můžete využít QR kód, který je umístěn na kasičkách v zadní části kostela. 

• 14. února je Popeleční středa, den přísného půstu. Mše svatá s udílením popelce bude sloužena v kostele sv. Václava od 18 hodin. 

• Ve čtvrtek 15. února zveme na tradiční Ekumenický popelec, při kterém se budeme moci setkat s věřícími z Husova sboru Vršovice a z Vršovického sboru Českobratrské církve evangelické. Bohoslužba s udílením popelce začne v kostele sv. Václava v 18 hodin, následovat bude drobné postní občerstvení v sále.

• Od 16. února se každý pátek od 17:15 bude konat v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty. Prosíme ty, kdo by byli ochotni některý pátek tuto pobožnost vést, aby se napsali do tabulky vzadu na stole.

• V pátek 16. února večer se uskuteční Pánský klub. Začne v 18 hodin mší sv. v kostele sv. Václava, poté se přesuneme do sálu. Hostem bude Petr Beneš, farní vikář od Nejsvětějšího Srdce Páně.

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny nebiřmované zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz, nebo kontaktujte Lucii Tutrovou, která má přípravy na starosti.  

• Na stole za lavicemi najdete vytištěné podklady pro první postní setkání modlitebních skupinek/buněk, tyto podklady najdete také na webu farnosti.

Z liturgického kalendáře:

Středa 14. února je Popeleční středa.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 4. února, 5. neděle v mezidobí
Neděle 11. února je 6. neděle v mezidobí