OZNÁMENÍ - neděle 12. března, 3. neděle postní
Neděle 19. března je 4. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme.

• V postním období se opět scházejí modlitební skupinky. Materiály pro druhé setkání jsou k dispozici vytištěné vzadu v kostele či ke stažení na farním webu pod tímto odkazem

• V neděli 19. března na konci obou mší svatých se osobně představí kandidáti do pastorační rady, kterou budeme volit o týden později, v neděli 26. března v kostele sv. Václava na konci nedělních bohoslužeb. Volit mohou všichni farníci od 15 let, každý může dát hlas pěti kandidátům.

• Zkoušky dětské scholy se konají v neděli 19. a 26. března od 9:30 v sále. 

• V neděli 19. a 26. března proběhne v kostele sv. Václava charitativní bazárek. Můžete do něj věnovat pro vás již nepotřebné oblečení pro děti a mládež, ale i dětské knížky, hračky, sportovní vybavení apod. Tašky s věcmi nechávejte po levé zadní straně kostela sv. Václava pod křížem u zpovědnic. 

Postní duchovní obnova pro muže se uskuteční v pátek 24. března. Začne mší svatou v 18 hodin v kostele sv. Václava, po ní budou následovat přednášky v sále. Obnovu povede Mons. Vojtěch Šíma, rektor poutního a exercičního domu Stojanov na Velehradě. Duchovní obnova pro ženy se bude konat o týden později, v pátek 31. března. Povede ji P. Michal Němeček, děkan vyšehradské kapituly a ředitel pastoračního střediska.

• V sobotu 25. března od 8 hodin se v kostele sv. Václava uskuteční Den seniorů a nemocných. Hostem bude Mons. Vojtěch Šíma. Podrobný program najdete na farním webu či v březnové Vinici. 

• Kdo by měl zájem účastnit se na Zelený čtvrtek 6. dubna Večeře s hodem beránka, je potřeba se přihlásit do 25. března. Podrobnosti najdete na farním webu a v březnové Vinici.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 5. března, 2. neděle postní
Neděle 12. března je 3. neděle postní