OZNÁMENÍ – Neděle 12. července – 15. neděle v mezidobí
středa 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve | neděle 19. července – 16. neděle v mezidobí
   •  Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
   • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
   • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
   • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

   Přejeme všem požehnaný týden!

   Události
   Archiv
   OZNÁMENÍ – Neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje
   sobota 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy | neděle 12. července – 15. neděle v mezidobí.