OZNÁMENÍ - neděle 12. května je 7. neděle velikonoční
Neděle 19. května je slavnost Seslání Ducha svatého

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti,  případně je možné využít i QR kód vzadu na kasičce pro bezhotovostní platbu. Všem dárcům děkujeme.

• V sobotu 18. května se uskuteční Svatodušní vigilie od 20 hodin v kostele sv. Mikuláše. Kdo byste se chtěli ještě připojit k novéně, kterou se v těchto dnech církev modlí za seslání Ducha svatého, vzadu v kostele si můžete vzít papír s úryvky z Bible, kterými se při modlitbě můžete inspirovat.

• Na farní výlet pojedeme letos do Tábora a okolí. Opět bude několik možností vyžití: buď cca 10 km pěší výlet podél řeky Lužnice nebo prohlídka starobylého centra Tábora (např. Husitské muzeum, pohádkové podzemí apod.), případně exkurze do výrobny cideru. Poté bude sloužena mše sv. v Klokotech, prohlédneme si toto poutní místo a tamtéž budeme společně opékat buřty či sýr. Cena výletu je 380,- Kč (cesta tam i zpět, prohlídka, pivo, limo, voda, 2 buřty, nebo sýr). Zájemci se mohou přihlašovat a zároveň platit u Vládi Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz, 777 565 119), je třeba také nahlásit, zda si přejete buřty, nebo sýr.

• V neděli 26. května navštíví naši farnost biskup Mons. Karel Herbst, bude sloužena jedna mše v 10 hodin, po bohoslužbě bude Farní kafe.

• Na stránkách farnosti stále probíhá přihlašování na Tělesnou obnovu, sportovní víkend určený pro rodiny s dětmi i jednotlivce. Akce se uskuteční 21.–24. června, všechny podrobnosti i přihlášku najdete na webových stránkách farnosti.

Z liturgického kalendáře:
    Úterý 14. května je svátek sv. Metoděje, apoštola.   
    Čtvrtek 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.   
    Neděle 19. května je slavnost Seslání Ducha svatého.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 5. května je 6. neděle velikonoční
Neděle 12. května je 7. neděle velikonoční