OZNÁMENÍ - neděle 12. prosince, 3. neděle adventní
Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, neděle 19. 12. - 4. neděle adventní

• Dnes i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Dnes končí sbírka drobných dárků na poděkování zdravotníkům a po obou mších bude sbírka naší farní charity pro potřebné.

• Dárky pro naše chudé spoluobčany prosíme doneste do neděle 19. 12.

• Dnes budou hrát naši loutkoherci na faře od 16.30 hodin pohádku Bajaja.

• V úterý 14. 12. proběhne na faře od 19 hodin setkání pastorační rady.

• Od pátku 17. 12. do 23. 12. budou každé ráno (kromě neděle) u sv. Mikuláše roráty – ve všední dny od 7.00, v sobotu od 8.00 hodin.

• Ve středu 22. 12. bude možno v kostele sv. Václava od 15.30 do 18.00 hodin přistoupit ke svátosti smíření, zpovídat budou dva kněží.

• Podklady pro „Trio biblického sdílení“ jsou k dispozici na stolech za lavicemi
a na stránkách farnosti.

• Farní charita prosí, aby ji kontaktovali dobrovolníci, kteří jsou ochotní zapojit se do tříkrálové sbírky.

• Do konce února 2022 se jako farnost můžeme zapojit do synody katolické církve. Za hlavní cíl na úrovni farnosti považujeme společně hledat cestu, jak se dál rozvíjet jako společenství. Našimi zkušenosti z dosavadní cesty pak můžeme přispět i ostatním. Pokud jste ochotni se do synodální činnosti zapojit, přihlaste se prosím farnímu koordinátorovi Mílovi Müllerovi ml. (732 736 728, mila.muller@centrum.cz).

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: kancelar@farnostvrsovice.cz

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 5. prosince, 2. neděle adventní
Pondělí 6. 12. – Památka sv. Mikuláše, biskupa, úterý 7. 12. - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, středa 8. 12. – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, neděle 12. 12. - 3. neděle adventní