OZNÁMENÍ - neděle 13. listopadu, 33. neděle v mezidobí
Neděle 20. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále

• Dnešní sbírka a sbírka příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Do příští neděle (20. 11.) přijímáme do košů v kostele sv. Václava potřebné věci pro bližní bez domova. Především prosíme o zimní oblečení pro muže i ženy, prádlo, ponožky, šály, čepice a rukavice, deky, karimatky a další věci pro přežití v zimním období.
• Setkání pastorační rady se bude konat v úterý 15. listopadu od 19 hodin na faře.
• V neděli 20. listopadu v 17 hodin bude v kostele sv. Václava koncertně provedeno Mozartovo Requiem. Účinkovat budou Kladenský symfonický orchestr, Salvátorský sbor, Smíšený pěvecký sbor SUDOP a sólisté. Vstupné dobrovolné.
• Další zkoušky dětské scholy do konce kalendářního roku se budou konat v neděli 27. 11. a 11. 12., pokaždé od 09:00 do 10:00. Srdečně zveme všechny děti, které by si chtěly zazpívat.
• V pondělí 5. prosince proběhne od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše tradiční Mikulášská besídka. Prosíme rodiče, aby zapisovali počet dětí, které na Mikulášskou besídku půjdou, na archy v kostele sv. Václava, nebo aby napsali e-mail na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz), a to do neděle 27. listopadu. Vstupné: 100 Kč za dítě.
• Zřídili jsme nový farní e-mail, který má za cíl sdělovat informace o farních akcích (duchovních obnovách, setkáních, výletech apod.). Tímto e-mailem budeme také nově rozesílat Vinici. K odběru informačních e-mailů je potřeba se přihlásit – vzadu na lavici si můžete vzít lísteček, kde je vše popsáno.


Z liturgického kalendáře:  
    Čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, mučednice.
    Neděle 20. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 6. listopadu, 32. neděle v mezidobí
Neděle 13. listopadu je 33. neděle v mezidobí