OZNÁMENÍ - neděle 13. února, 6. neděle v mezidobí
neděle – 20. 2. - 7. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli je sbírka na Haléř sv. Petra. Všem dárcům děkujeme!

• Veliký dík všem, kteří se podíleli na úklidu vánočních stromků a kostela.

• Pokud si někdo ještě nevyzvedl potvrzení o daru na provoz a potřeby farnosti, spojte se prosíme s paní účetní - email: yvonanovakova@email.cz

• Srdečně zveme na setkávání Mariiny legie každé úterý v 19.00 hodin na faře. 

• V úterý 15. 2. v 19. 00 hodin se na faře uskuteční setkání pastorační rady.

• Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se 25. 2. 2022 v 19. 00 hodin v novém kulturním centru Vzlet v Holandské ulici 1 na Šarmantním a elegantním kloboukovém večeru. Rezervovat si místa lze už nyní telefonicky nebo osobně u Vládi Jeništy.

• V sobotu 26.2. se uskuteční na stadionu Hasa farní bruslení, registrace na událost probíhá přes pavel.kryl@farnostvrsovice.cz  Děti do 4 let zdarma, od 5 do 14 včetně za 30,- Kč a ostatní za 60,- Kč. Zváni jsou všichni farníci i jejich přátelé!

• Další setkání v rámci farní etapy církevní synody se uskuteční v neděli 27. 2. v 18.00 v sále u sv. Václava.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
Farní bruslení
tradiční každoroční akce na Hase