OZNÁMENÍ – Neděle 13. září – 24. neděle v mezidobí
pondělí 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže | úterý 15. září – Památka sv. Panny Marie Bolestné | středa 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice | neděle 20. září – 25. neděle v mezidobí.
  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali se včerejším úklidem kostela.
  • Připomínáme, že příští neděli bude jen jedna mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Následovat bude společný oběd (alkoholické nápoje budou k mání za příspěvek). Po obědě chystáme besedou o kostele s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem, paralelně pro děti loutkové divadélko a drobný sportovně – tvořivý program. Domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému. Kdo péci neumí, může na společný oběd přispět na místě finančně. Zároveň již nyní sháníme dobrovolníky, kteří budou moci zůstat na úklid po akci (konec předpokládáme okolo 15:00).
  • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela.
  • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.


    Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí.
úterý 8. září – Svátek Narození Panny Marie | neděle 13. září – 24. neděle v mezidobí.