OZNÁMENÍ - neděle 14. března - 4. neděle postní
pátek 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie * neděle 21. března - 5. neděle postní

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi, všem dárcům děkujeme.     

Příští neděli, 21. března, po obou mších proběhne sbírka naší farní charity pro lidi finančně těžce zasažené současným nouzovým stavem. Sbírka bude probíhat také online.

Stále platí běžný rozpis bohoslužeb, ve všední den i v neděli. Případné změny v rozpisu budou zveřejněny na farním webu.

Za lavicemi jsou k dispozici texty pro individuální postní duchovní obnovu.

Po celý půst se v pátek konají společné modlitby křížové cesty v 17:15 u sv. Václava. Paralelně bude příležitost k svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.

Přejeme všem požehnaný půst!

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 7. března - 3. neděle postní
neděle 14. března - 4. neděle postní